Program forår 2018 - Side 99RELIGION OG TEOLOGI
FORELÆSNINGSRÆKKE
I begyndelsen: Skabelsesberetninger
fra forskellige kulturer
Hold 1061: 5 onsdage kl. 14.15-16
(6/9-4/10)
Ved lektor, mag.art. Jørgen
Podemann Sørensen, Københavns
Universitet, ph.d. Søren Christian
Lassen og cand.theol. et exam.art.
Karin Weinholt
Hvordan blev verden til? Hvem
skabte sol, måne og stjerner?
Har tiden en begyndelse? Sådan
har mennesker altid spurgt, og
religionerne har givet mange svar.
Forelæsningerne vil kaste lys over
skabelsesmyter fra forskellige dele
af verden. I den første forelæsning
drøftes, hvad myter er og kan, og
nogle af de allerældste skabelsesmyter fra det gamle Mesopotamien lægges frem. Inspiration
herfra kan især ses i Bibelens
fortællekompleks om skabelse og
syndefald, som gennem forskellige fortolkninger spiller en rolle
i rabbinsk jødedom, i kristendom
og i mystisk jødisk tradition. Nordisk mytologi indeholder andre
tanker om verdens opståen, som
stadig giver genklang i sproget.
Forelæsningerne slutter med indiske myter, som giver helt andre
bud på, hvordan verdens tilblivelse og tilstand kan forklares.
1. Mytebegrebet: Skabelse i mesopotamisk religion (JPS)
2. Jødedommens torah og kabbalah (KW)
3. Kristne fortolkninger (KW)
4. Skabelsesberetninger fra Nordens oldtid (SCL)
5. Cyklisk skabelse og evighed i
Indien (SCL)
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 550 kr.
TEOLOGI
Studieleder: Centerleder, lic.theol.
Joakim Garff, Søren Kierkegaard
Forskningscentret, Københavns
Universitet
Se også:
Hold 1004: Hvad betød reformationen for Danmark?, side 34
salonikerbrev og Filipperbrevet
(Paulus), Galaterbrevet (Paulus),
Johannesevangeliet og Johannes’
Åbenbaring.
Sted: City Campus
Pris: 970 kr.
Kierkegaard og Grundtvig
− fællesskab og forskelle
Hold 4043: 8 tirsdage kl. 18.15-20
(19/9-14/11)
Ved akademileder, cand.theol.
Ingrid Ank, Grundtvig-Akademiet
og centerleder, lic.theol. Joakim
Garff, Søren Kierkegaard
Forskningscenteret, Københavns
Universitet
GRUNDKURSER
Bibelfagene
Hold 4042: 10 tirsdage kl. 17.15-19
(12/9-21/11)
Ved postdoc, ph.d. Mette Bundvad,
Københavns Universitet og
professor em., dr.phil., dr.theol.
Troels Engberg-Pedersen,
Københavns Universitet
Det Gamle Testamente. Der
gives en generel indføring i den
gammeltestamentlige forskning,
hvorefter der med udgangspunkt
i udvalgte tekster gennemgås en
række hovedpunkter som skabelsesberetninger, messiasbegrebet,
lidelsens problem, dødehavsmenigheden samt Det Gamle
Testamente i dets historiske og
kulturelle kontekst.
Det Nye Testamente. I stedet for
at give en overordnet indføring i
den nytestamentlige eksegeses
metoder og en generel introduktion til de nytestamentlige skrifter i
deres sociale, politiske og religiøse
kontekst vil vi dykke direkte ned
i teksterne selv og lade både metoderne og teksternes kontekster
fremgå af selve arbejdet med
teksterne (på dansk). På denne
måde vil vi gennemgå følgende
centrale tekster i Det Nye Testamente: Markusevangeliet, 1. Thes-
Grundtvig er noget med folkelighed, højskoleånd, salmesang og
danskhed. Kierkegaard er noget
med at blive sig selv, noget med
ironi, paradokser, lidelse og kritik
af folkekirkekristendommen. Men
betragter man de to teologer
mere indgående, får man også
øje på lighederne. Begge elsker
og udvikler de det danske sprog;
begge ved de, at mennesket
– med Grundtvig – ikke er en
”fornuftig Kjødpølse”, men – med
Kierkegaard – ”Lidenskab”; begge
er de levende optaget af deres
fælles samtid, som de skoser mere
end roser; begge er de pædagogisk fremsynede og har forstået
samtalens og samværets dybere
betydning; begge forbinder de
sig, omend vidt forskelligt, til den
menige mand, folket; og begge
får de et stadig mere anspændt
forhold til statskirken og dens
repræsentanter. Det er en gave, at
vi har dem begge – og vigtigt at
vide, hvad de betød og stadigvæk
betyder.
1. Sprog – Grundtvig
2. Sprog – Kierkegaard
3. Pædagogik – Grundtvig
4. Pædagogik – Kierkegaard
5. Politik – Grundtvig
6. Politik – Kierkegaard
7. Kirke og tro – Grundtvig
8. Kirke og tro – Kierkegaard
Sted: Frederiksberg Campus
Pris: 776 kr.
99

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm