Skoletjenesten folder sider - Side 21Så længe lager haves...
2. - 3. klasse:
Mod med mere - om mod og livsmod i bibelen og
Astrid Lindgrens fortællinger
Er det modigt at slås? Eller er det modigt at lade være? Er livsmod noget
man har? Eller er det noget man får? I dette projekt præsenteres eleverne for nogle af modets mange lag og udslag, som de kommer til udtryk i
kristendommen og børnelitteraturen.
6. klasse:
Helgi Daner - forkortet roman i otte afsnit og temaer
Inspireret af sagnet om Holger Danske har forfatteren Josefine Ottesen
skrevet romanen Helgi Daner. Ud fra den fortællingen skal eleverne
arbejde med centrale temaer og begreber, der afspejler historien og
menneskene i tiden omkring kristendommens indførelse i Danmark. Der
arbejdes skiftevis med meddigtning ud fra en rollespilsmetode og med
mere klassiske aktiviteter.
9. klasse:
På kant med Kierkegaard - fem vigtige begreber
om det at være et menneske
Projektet uddyber fem begreber, som alle er centrale i Kierkegaards
tænkning og eksistensforståelse. Begreberne kan indgå som delemner i
9. klasses undervisning om, hvad det vil sige at være et menneske: skyld,
frihed, angst, tro og kærlighed
Kierkegaard havde blik for de elementære problemstillinger i tilværelsen, og hans tænkning tvinger enhver til selv at tage stilling til sit liv.
Elevernes indgang til projektet er en tyve sider lang tegneserie.
Selve elevarbejdet foregår med afsæt i hjemmesiden: www.paakant.dk.
Her vil eleverne møde såvel praktiske som æstetiske og filosoferende
opgaver.
Den åbne skole
i den lokale
folkekirke
DE LOKALE KIRKERS SÆRLIGE
TILBUD TIL SKOLERNE
KYNDELMISSE
Eleverne inviteres over til sang
og lystænding som et symbol på lysets
komme, og eleverne hører om forskellige betydninger af netop lys og mørke
i forhold til menneskelivet, herunder
hvorledes lys/mørke-metaforen også
findes i Bibelens tekster.
KALKMALERIER
Nogle kirker har kalkmalerier der er
helt op til 700 år gamle. Der er malet
nogle få og vigtige scener fra Bibelen.
Motiverne og historierne kender vi,
men der er alligevel noget fremmedartet. Kan vi forstå lidt mere om dem,
så kan vi måske også bedre se os selv
lidt udefra, og blive klogere på os selv..
De lokale Folkekirkers tilbud
finder du på forsiden af
www.kirke-skole.dk under ’Den åbne
skole i den lokale folkekirke’
SIDE 21

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm