Nyhedsbrev - December 2018 - Side 11
NYHEDSBREV
Landdistriktsrådet
December 2018
Nye tider på vej…
2018 har endnu en gang været et spændende og udfordrende år
med masser af lokale projekter. Bl.a. har man i den vestlige del af
kommunen brugt mange kræfter på klyngesamarbejdet mellem 10
lokalområder, hvoraf de 8 er i Mariagerfjord. Det har været en kæmpe udfordring, men projektet har lært os alle ,at gode personlige relationer og kendskabet til hinanden på tværs er en afgørende faktor
for at få nye ting til at blomstre. Områderne er blevet bedre til at dele
deres aktiviteter, og invitere hinanden på tværs. Samarbejdet kører videre i 2019, dog
uden projektmidler. Det er aftalt at netværket mindst skal mødes 4 gange årligt, og
sikre at det gode samarbejde fastholdes.
Landdistriktsrådet har længe anbefalet ideen om at Byrådet etablerer et såkaldt §17.4
- udvalg med fokus på landdistrikterne. Dette er nu en realitet og udvalget starter sit
arbejde i 1. kvartal af 2019. Et §17.4 - udvalg er tværgående, og består af politikere,
borgere, eksperter m.v., der sammen kan pege på hvilken retning kommunens landdistrikter skal udvikles. Jeg forventer mig meget af dette arbejde, der er forløberen til
en ny Landdistriktspolitik.
Allerede på Årsmødet den 4.februar i Assenshallen, vil vi give deltagerne lejlighed til
at pege på temaer der er vigtige for den politiske retning for os, der bor på landet.
Fremadrettet håber Landdistriktsrådet også at forskellige nye tiltag vil blive benyttet
af borgerne i landdistrikterne. Kommunens VAKS-ordning giver en hjælpende hånd
til de frivillige, når forsamlingshuset eller klubhuset trænger til et ansigtsløft, eller hvis
hækken omkring grillpladsen er blevet lidt for langhåret.
Desuden arbejdes der på at understøtte og motivere til at lokalområderne deler deres
grej i form af telte, grill, borde og toiletvogne m.v.
På hjemmesiden www.mariagerfjord.org forsøger vi at formidle forskellige muligheder.
På falderebet til det nye år vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke de mange frivillige ildsjæle derude for en kæmpe indsats samt politikere og andre samarbejdspartnere for at bevare fokus på de udfordringer landsbyerne har.
Glædelig Jul og Godt Nytår
Landdistriktsrådet
Kim Knudsen, Formand
www.mariagerfjord.org

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm