Nyhedsbrev - December 2019 - Side 11
NYHEDSBREV
Landdistriktsrådet
December 2019
Et år med fokus
Afslutningen på 2019 nærmer sig. Det har været endnu et travlt, men meget spændende år - set fra min stol som formand for Landdistriktsrådet.
I starten af året valgte Byrådet at nedsætte et såkaldt §17.4-udvalg med
fokus på Landdistrikterne, og med det formål efterfølgende at komme
med anbefalinger til Byrådet i forhold til en ny landdistriktspolitik.
Udvalget har været bredt sammensat af politikere, embedsfolk, repræsentanter fra kommunale råd og organisationer. Borgmesteren har været formand, og undervejs har der været
afholdt 6 spændende møder, hvor bl.a. eksperter og lokale ildsjæle har bidraget med viden
og råd til 17.4-udvalget.
28. november afleverede man 21 anbefalinger til Byrådet indenfor en række udvalgte temaer. De vigtigste fokusområder har været, hvordan man i højere grad får de lokale borgere
involveret i udviklingen af landsbyerne, samt hvordan kommunen bedst kan bidrage til et
godt resultat.
Desuden har man kigget på en række vigtige temaer, der kan styrke hverdagslivet i vores
mange lokalområder. Knap 50 % af kommunens borgere bor i det man vil kalde et landdistrikt udenfor de 4 hovedbyer.
Adgangen til naturen, stabilt internet og sikre telefonforbindelser samt muligheden for
transport til aktiviteter og dagligvarehandel, har fyldt meget i drøftelserne og præger også
anbefalingerne. Hele rapporten kan nærlæses på www.mariagerfjord.org
I første del af 2020 vil anbefalingerne blive transformeret til en ny Landdistriktspolitik, hvor
bl.a. udarbejdelse af lokale udviklingsplaner vil komme i fokus.
Netop dialogen med de lokale har Rådet taget hul på i 2020 og afholdt dialogmøder med
borgerne i udvalgte lokalområder, senest i Hvilsom, Hvornum, Brøndum og Snæbum. Kun
ved god dialog bliver vi klogere på vores rolle som bindeled mellem landsbyer og kommune.
I ønskes alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår
Mange hilsner fra
Landdistriktsrådet
Kim Knudsen, Formand
www.mariagerfjord.org

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm