kirkeblad august - november 2019 - Side 5SÆRLIGE GUDSTJENESTER
PALMESØNDAG
Palmesøndag 14. april kl. 10.30 indleder vi påskeugen med en festgudstjeneste,
hvor alle kirkens kor medvirker - spire- og ungdomskoret, sognekoret og kirkekoret,
som alle vil være med til at løfte sangen op mod hvælvingerne!
I sognehuset vil der herefter være frokost, og korene vil gå med og synge for os.
AFTENSANG
Torsdag 9. maj kl. 17.00 er der aftensang i Vejgaard Kirke.
En halv times tid i kirken med gribende musik, sange, salmer og tekster - med kirkerum til
fordybelse - til at tanke os op, så vi kan gå ud på gaden igen - ud i verden, klar til aftenen
og den næste dag.
TRINITATIS
Trinitatis er latin og betyder ”treenighed” - Trinitatis søndag er den særlige helligdag, der indleder den lange trinitatistid, hvor vi fejrer den treenige Gud: Fader, Søn og Helligånd - en tid, hvis
temaer er hverdagsorienterede og erfaringsnære - det handler om det at være menneske sammen
med sig selv og hinanden.
Trinitatis søndag i Vejgaard Kirke er en festlig gudstjeneste, hvor alle kirkens kor medvirker, og
efterfølgende er der tændt op i grillen til en hyggelig grillfest.
DÅBSGUDSTJENESTE
En lørdag om måneden kl. 11.00 holder vi i Vejgaard en dåbsgudstjeneste, hvor små - og store - kan
blive døbt ved en kortere gudstjeneste, der har dåben som tematisk omdrejningspunkt. I foråret og
sommeren holder vi dåbsgudstjenester: lørdag 13. april kl. 11
lørdag 25. maj kl. 11
lørdag 29. juni kl. 11
KIRKE I BØRNEHØJDE
Kirke i BørneHøjde er en kort gudstjeneste specielt for førskolebørn. Sammen med Line Møller
Mousten fortæller Laila Høgild Nielsen bibelhistorier ved hjælp af billeder og sang, og ved at børnene
fysisk laver nogle af tingene i historien. Hver historie er indrammet af nogle faste led – goddagsang,
bibelsang, velsignelsessang og farvelsang. Efter Kirke i Børnehøjde er der aftensmad i sognehuset.
Se mere på børnesiden her i bladet.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm