KONPA F2020 - Side 11Akademiuddannelse i moderne
ledelse
Lær, hvordan du bliver en succesfuld leder, bl.a. ud
fra resultaterne af den nyeste forskning i organisationspsykologi samt en masse praktiske og helt
konkrete værktøjer, hele 3 personprofiler samt
opnå 10 ECTS- points.
Uddannelsen er bygget op omkring den ny organisationspsykologiske forskning, der peger på, hvordan vi kan have et arbejde, der er
engagerende, meningsfuldt og givende - samtidig med, at vi opnår
fremragende resultater, bliver mere effektive og kommer i mål med
det vi sætter os for.
En dygtig leder er bevidst om sin egen adfærd og ledelsesstil, og er
fortrolig med relevante ledelses- og samarbejdsformer. Derfor er det
vigtigt, at du som leder er bevidst om dine egne styrker og udviklingsområder, samtidig med at du har et skarpt blik for dine medarbejderes kompetencer og udviklingspotentialer.
Eksempler på udbytte ved at deltage på uddannelsen
• Via DiSC, Work of Leaders og VIA styrke opnår
profilerne dyb indsigt i egen ledelsespraksis
og kompetencer. Lær at identificere udviklings områder og opstille handlingsplaner for egen
ledelsesmæssige udvikling.
• Indsigt i egne adfærdsmæssige, kommunikationsmæssige og ledelsesmæssige styrker og
udviklingsområder via anvendelse af fagets
teorier, adfærdsprofiler og værktøjer.
• Lær gennem analyse af sammenhæng mellem
praksis og teori, at kunne vurdere, hvilket af
fagets mange redskaber, der er relevant at
tage i anvendelse i konkrete ledelsesmæssige
situationer.
• Lær en masse om den nyeste forskning i moderne organisationspsykologi og bliv i stand til
at indfri såvel organisationens som medarbejdernes individuelle potentialer.
Med ’Moderne ledelse 2020’ kvalificerer du dig til at varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis samtidig med, at du udvikler din
personlige lederadfærd.
• Lær at arbejde med interaktion og kommunikation mellem teamdeltagerne, som vigtige
parametre for at kunne skabe en stærk VI-følelse i teamet.
Målgruppe
• Lær at anvende konkrete værktøjer til at sikre,
at man sammen med teamet når sine mål med
høj motivation og trivsel
Uddannelsen er for alle, som gerne vil udvikle sig som leder. Der er
fokus på operationel- og taktisk ledelse. Vi arbejder både med ”en til
en” kommunikation og ”en til mange” kommunikation. Uddannelsen
er både for den nye og den erfarne leder. Salgsledere vil også have
stor glæde af at deltage.
De studerende vil få styr på deres værktøjskasse
og egen stil i konkrete ledersituationer.
VARIGHED
6 undervisningsdage fordelt på 3
moduler + 30 minut ters mundtlig
eksamen.
PRIS
Pris uden SVU-støtte 31.040 kr.
Netto efter SVU-støtte 18.590 kr.
DATOER
20.-21. april, 11.-12. maj, 27.-28. maj
EKSAMEN
17. juni
AFHOLDELSE
Et centralt sted i DK
OBS
Uddannelsen gennemføres centralt i
Vest- og Østdanmark, med en
overnatning på hvert modul. Der
kan maks. deltage 15 elever pr. hold.
*Uddannelserne er SVU (Statens
Voksenuddannelsesstøtte) berettiget. Prisen er inkl. hotel, personprofil
og litteratur.
BEMÆRK
Et beløb tilsvarende den evt. modtagede SVU tilbagebetales til KONPAs
Legatfond.
Alle deltagerne gennemfører den populære
Everything DiSC®Work of Leaders profil. En profil
som kortlægger dine ledelsesmæssige kompetencer på 3 parametre. 1) Kompetencer i det at
sætte en vision for arbejdet. 2) Kompetencer til
at sikre alignment på holdet, hvor alle arbejder
effektivt mod samme mål. 3) Kompetencer til at
stå i spidsen for gennemførelsen og eksekveringen, så strategien bliver implementeret og
teamet når sine mål.
10
11

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm