Uddannelsesudspil - Side 4Fremtidens
1
ungdomsuddannelser
Ungdomsuddannelserne ligger i dag spredt ud over hele
landet og er med til at skabe en sammenhængskraft mellem
landsdelene og sikre, at de unge får en uddannelse. De er en
vigtig brik for Danmarks fremtidige vækst og udviklingen i de
mindre byer i landdistrikterne. Med regeringens målsætning
om, at unge i alle dele af landet skal kunne starte på en ungdomsuddannelse og sikres et varieret udbud af uddannelser,
er det afgørende, som minimum, at fastholde det nuværende
udbud af ungdomsuddannelser i landdistrikterne.
Fremskrivninger fra Danmarks Statistik viser, at der i 2030 vil
være over 23.000 færre unge mellem 16 og 19 år i Danmark
sammenlignet med 2018, og visse steder er befolkningsfremskrivningerne alarmerende. Kommunerne langs det
meste af den jyske vestkyst, i Sønderjylland, på Sydsjælland,
Lolland og en stribe øer, vil i 2030 have mindst 20 procent
færre unge end de har i dag, og institutioner i landdistrikterne er derfor særlig hårdt ramt.
Med et så stort fald i ungdomsårgange stiger presset på
økonomien for uddannelsesinstitutionerne og truer ungdomsuddannelserne i de tyndt befolkede områder og landdistrikterne, der med faldende elevtilgang får svært ved at
få økonomien til at hænge sammen. Nogle vil være nødsaget til at lukke den sidste ungdomsuddannelse i byen eller
sammenlægge uddannelserne på færre centrale lokationer
i de større byer, mens andre vil føle sig nødsaget til at udvide kapaciteten på bekostning af de mindre institutioner
i landdistrikterne.
Hvis udviklingen fortsætter, vil mange unge få længere til
nærmeste ungdomsuddannelse, hvilket øger risikoen for
frafald og dermed hvorvidt de unge får en uddannelse eller
ej. Det er derfor væsentligt, at der opretholdes et geografisk
bredt udbud af ungdomsuddannelser, der sikrer, at unge i
alle dele af landet får en ungdomsuddannelse, så fundamentet for at bo og leve i landdistrikterne bevares.
Over 23.000 færre unge mellem 16-19 år i 2030
300.000
280.000
260.000
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
240.000
Kilde: Danmarks Statistik
Ungdomsuddannelser: Fællesbetegnelse for de uddannelser, der kan påbegyndes direkte efter folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse,
herunder erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser: de dele af VUC der vedrører HF og social- og sundhedsuddannelser.
1
4
5

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm