Efterår 2019 - Side 10Tangsalaten fra
Djursland
"
Hos Nordisk Tang prøver vi altid at
rykke grænserne for, hvad der er
"Den grønne djævel"
muligt i forhold til at arbejde med tang
Vi tog fat i den velkendte ”grønne
og fødevarer. Fælles for alle vores
djævel” – wakame tangsalat med den
produkter er, at de skal smage
målsætning at lave et sundt,
hamrende godt; de skal bidrage til et
velsmagende økologisk nordisk
godt helbred; de skal have en
alternativ.
funktionalitet og så skal de være
Det skulle vise sig ikke at være den
sunde og bæredygtige. Allerhelst skal
nemmeste opgave at løse, da vi ville
de være det hele.
have et ferskt produkt (ikke frosset),
med en lang holdbarhed.
Vi har i en del år efterhånden arbejdet
med tang i fødevarer – vi har udviklet
Fermentering - eller?
helt nye produkter, som ikke er set før
Vi vidste, at vi med fermentering
og det er sindssygt spændende.
kunne gøre produktet endnu sundere
MEN vi ser også, hvad der sker ude i
da vi gennem en fermentering kunne
den store verden og hvordan tang
gøre de bioaktive stoffer i tang mere
bruges i andre lande, specielt i Asien.
tilgængelige og lettere optagelige i
Derfor satte vi os for at prøve at
kroppen. Endvidere kunne
arbejde med nogle eksisterende
fermentering være med til at
produkter og så forfine dem ved at
forlænge holdbarheden på
bruge økologisk Nordisk Tang.
tangsalaten.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm