Vinter 2020 - Side 10BLÆRETANG OG SAVTANG
3 X WIN, FORDI
vi udnytter en ellers stort set
uudnyttet fødevaressource
vi optager overskydende
FOKUS PÅ
Blancheret
tang
"
næringsstoffer fra havet
tang er et meget vigtig element i
modvirkning af Co2 emissionen.
Den blancherede og helt friske sav- og
Hvis et sådant tangområde passes ved
blæretang fra Nordisk Tang er høstet
at lave åbninger samt beskæres på en
lidt nordøst for Fornæs fyr ved Grenå.
helt bestemt måde, udvikles markant
Området her er Danmarks absolut
mere biomasse idet tangplanten i stedet
bedste tangområde.
for kun at vokse få cm om året vokser
Bølgeeksponeringen er rigtig god og
op til 20 cm med fint nyt løv. Det har
vandet fuldstændig rent og indeholder
dels stor betydning for næringsoptag;
meget næring. De to tangarter tilhører
men også for modvirkning af CO2
slægten Fucus. Disse tangarter vokser
emissionen; idet den forøgede vækst
typisk i store kolonier eller som
frigiver ilt og optager CO2.
tanghaver om man vil.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm