Katalog 2019 - SE - Side 14Kvalitetsbeskrivning
R
Vi är stolta över att kunna upprätthålla och utveckla
den unika plantkvalitet som kännetecknar Prima
Färdig Häck®. I samarbete med Palle Kristoffersen,
landskapsarkitekt och hedersprofessor vid Köpenhamns Universitet, har vi utarbetat en kvalitetsbeskrivning som noga definierar den höga standard
våra kunder alltid kan förvänta sig av Prima Färdig
Häck®.
Alla Prima Färdig Häck® är klippta i enhetlig höjd - 125,
150, 180 eller 220 cm, och bildar en sammanhängande
häckyta redan från början. Sidorna på Prima Färdig
Häck®-sortimentet framstår välansade tack vare
flera års klippningar under produktionstiden. Rotsystemet i jordklumpen är kraftigt och jämnt
fördelat, och bara några få avklippta rötter syns
utanför klumpen.
Plantorna genomgår en strikt kvalitetskontroll innan
de märks som Prima Färdig Häck®. Under produktionsförloppet sköts plantorna av våra trädgårdsProduktbeskrivning
Storlek
Ålder
Höjd
Höjdintervall
Bredd
Stam och gren
Förgrening
mästare, som kontinuerligt säkerställer att alla
plantor alltid har optimala växtförhållanden.
Vi undviker alltid att klippa och trimma två av
häckplantornas sidor. Därmed greppar sidorna in i
varandra och förenas när häckplantorna placeras
bredvid varandra. Denna process säkerställer att
kunden får det vackraste resultatet vad gäller att
skapa en jämn horisontell fyllning mellan häckarna.
Bok
Liguster
6 – 8 år
125, 150, 180 og 220 cm
+10/ -0 cm
35 cm i botten - smalare opefter
4 – 6 år
125, 150, 180 og 220 cm
+10/ -0 cm
35 cm i botten - smalare opefter
Genomgående stam
Förgrening tätt vid markytan.
Lodrät. uppväxandeovedgrene
Tjocklek
Omkrets mätt
10 cm över markytan
125 cm: 8 - 10 cm
150 cm: 8 - 10 cm
180 cm: 10 - 12 cm
220 cm: 12 - 14 cm
Huvudgren över 10 mm i diameter
Antal sidogrenar
125 cm: minst 18 sidogrenar
150 cm: minst 20 sidogrenar
180 cm: minst 25 sidogrenar
220 cm: minst 30 sidogrenar
4 – 7 huvudgrenar
Fördelning av sidogrenar Jämn fördelning av sidogrenar både
uppåt och runt om stammen, vilket
säkerställer en fyllig häckyta
Rötter och klump
Klumpstorlek
Märkning och leverans
Kvalitetskontroll
Enhetliga
14
Diameter: ca. 30 cm
Höjd: ca 25 cm
Huvudgrenar med sidogrenar redan
från början
Diameter: ca. 30 cm
Höjd: ca 25 cm
Kvalitetskontrollerade och plomberade med Prima Färdig Häck®-certifikat
Alla plantor i en leverans kommer från samma parti
Møllegårdens Planteskole ApS l +45 6599 2195 l primafardighack.se

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm