Katalog 2019 - SE - Side 29HERKULES HÄCK
’Nästan’ färdig häck
HERKULES HÄCK är en ’nästan’ färdig häck och fungerar därför som ett
alternativ eller ”småsyskon” till de fullvuxna, stora och exklusiva häckplantorna i sortimentet PRIMA FÄRDIG HÄCK®.
Om du inte behöver en väldigt tät och fyllig häck direkt men inte heller
vill vänta i flera år på att få den är HERKULES HÄCK valet för dig. När du
väljer mellan HERKULES HÄCK eller PRIMA FÄRDIG HÄCK® ska du alltså
fundera på om du behöver en tät och avskärmande häck med detsamma
eller om du kan vänta ett par år medan häcken växer sig riktigt tät.
Skillnaden mellan HERKULES HÄCK och PRIMA FÄRDIG HÄCK®?
Betyder det att HERKULES HÄCK har en sämre plantkvalitet jämfört
med PRIMA FÄRDIG HÄCK®, och att du aldrig kommer att få en lika tät
och fyllig häck som en PRIMA FÄRDIG HÄCK® är från dag ett och vidare
genom åren? Det korta svaret är: allt detta får du också när du köper en
HERKULES HÄCK. Du får bara vänta lite längre på samma resultat. HERKULES HÄCK växer upp i samma produktion och på samma marker som
PRIMA FÄRDIG HÄCK®. HERKULES HÄCK är alla de häckplantor som
inte lever upp till den kända kvalitetmärkningen PRIMA FÄRDIG HÄCK®
när vi märker upp plantorna och kategoriserar dem innan leverans.
Kvalitetsplantor = lyckad etablering
HERKULES HÄCK levereras klippt i fyra olika höjder. Höjden på häckplantorna är mätt från jordytan och upp till häckens topp – jordklumpen ingår
alltså inte i vår höjdangivelse.
Häckplantorna levereras med jordklump, vilket betyder att du får med
plantans hela rotsystem vid leveransen. Det garanterar att du lyckas med
etableringen av dina plantor eftersom häcken får mycket goda förutsättningar att få fäste och börja växa vidare hemma hos dig.
29

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm