Katalog 2019 - SE - Side 49PRIMA FÄRDIG PUR®
Tätt planterade PRIMA FÄRDIG PUR® ger en vacker, levande och kompakt
yta. Purplantor är perfekta om du vill skapa en bred grön yta med mycket
stark form. PRIMA FÄRDIG PUR® är särskilt väl lämpad att planteras i
områden där höga krav ställs på plantornas tålighet, exempelvis i områden
med mycket trafik. PRIMA FÄRDIG PUR® är också väl lämpad för efterplantering i en redan etablerad häck. PUR-plantor är också ett bra val om
du inte är ute efter en hög häck utan istället vill ha en låg och tät lösning.
Pur på vintern
Bok som klipps behåller löven under den största delen av vintern.
Detta ger en tät vinteryta och vacker färgsättning under en i övrigt
lövfattig period.
Produktionsprocessen
PRIMA FÄRDIG PUR klipps många gånger under produktionen och
rötterna klipps löpande för att ett tätt och förgrenat rotsystem ska uppnås. Hela rotsystemet skyddas av en jordklump med nät runt vid leverans.
Nätet ska sitta kvar vid planteringen. Jordklumpen behåller nämligen
också fukten i jorden så att rötterna har optimala förhållanden under
transport.
®
49

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm