April 2018 - Side 10AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING
Ghettoplanen er et
mediestunt af
statsministeren
Poul Jensen, bestyrelsesmedlem i Aabenraa
Andelsboligforening, skriver som reaktion på
regeringens ”ghetto-udspil”.
Regeringens hensigt med at rive hele boligblokke
ned og senest med ghettoplanen betragter jeg som
et mediestunt af statsministeren. Vi skal ikke tale om
kvotekongerne og Lars Løkkes forbindelse med fiskerne i Thyborøn.
At han vil bruge 12 milliarder af lejernes penge er
rent ud sagt en uartighed, da pengene er beregnet
til blandt andet renovering af de almene boliger. Man
løser ikke sociale problemer ved at nedrive huse. Det
gøres ved for eksempel den boligsociale helhedsplan
som udføres på Høje Kolstrup i Aabenraa.
Vi har før oplevet, at regeringen har forsøgt at tømme kassen i Landsbyggefonden. Ifølge en opgørelse
i dagbladet Information blev der op gennem 0’erne
taget over 10 milliarder kr. fra Landsbyggefonden til
at finansiere nybyggeri. Det var blandt andet den tidligere socialminister Eva Kjer Hansen, der udtalte: ”Vi
skal alle sammen bidrage”. Hvad og hvem der skulle
bidrage ud over lejerne, blev vist ikke klarlagt. Men
lejerne fik lov til at betale.
Samtidig kom hun
med en påstand om,
at der skal være større
ulighed i samfundet: Vi skal
sikre, at de fattige bliver rigere.
Poul
Jensen
Dynamik og vækst i samfundet er afgørende for, at vi
kan tilgodese de økonomisk dårligst stillede og netop
kan gøre den indsats, der skal til, for at folk kommer
i gang med en uddannelse eller i beskæftigelse. Den
sidste udtalelse kom, efter hun var blevet irettesat af
Anders Fogh Rasmussen. Jeg må nok sige, at det er
et usselt menneskesyn.
De almene boligorganisationer sammen med Landsbyggefonden og kommunerne yder i øvrigt store beløb til integration af flygtninge og immigranter. Dette
er med til at belaste huslejen for den dårligst stillede
del af befolkningen, som hovedsageligt bor i alment
byggeri.
Fakta:
Antallet af udsatte boligområder er 57 fordelt på 27 kommuner. Heraf er 25 ghettoområder
fordelt på 13 kommuner. De 16 hårdeste ghettoområder er fordelt på 11 kommuner.
Ny definition
Aabenraa: Udsat boligområde: Høje Kolstrup
Sønderborg: Ghetto-område: Nørager/Søstjernevej mv.
Boliger, almene sektor i hele DK: 611.000 boliger, 1.020.000 beboere,
Heraf udsatte boligområder: 120.767 beboere, heraf 60.748 ghettoområder,
heraf 46.075 hårdeste ghettoområder
10

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm