April 2018 - Side 12Gråsten Andelsboligforening
Generalforsamling
Tirsdag den 15. maj 2018 kl. 19.00
i boligforeningens mødelokale på Ahlefeldvej 1, Gråsten
Dagsorden:
Velkomst
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab 2017 med tilhørende revisionsprotokol, samt forelæggelse af budget 2019
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesformand – på valg er:
Kjeld Nielsen, afdeling 37, genopstiller
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er:
Kjeld Toftegaard Christensen, afdeling 36, genopstiller
Carl Erik Kock, afdeling 13, genopstiller ikke
7. Valg af suppleanter:
Benny Sørensen, afdeling 6
Vakant
8. Valg af 1 repræsentant til SALUS Boligadministration
9. Valg af revisor.
10. Evt.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være Gråsten Andelsboligforenings kontor i hænde senest
tirsdag den 1. maj 2018 med morgenposten (inden kl. 8).
p.b.v.
Kjeld Nielsen
formand
DANBO
Repræsentantskabsmøde
Onsdag den 30. maj 2018 kl. 19.00
i DANBO’s Gildesal, Nordborgvej 6, Nordborg
Dagsorden kan findes på foreningens hjemmeside fire uger før mødet.
12
BOLIGSELSKABET
DANBO

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm