April 2018 - Side 9Få ønsker familiesammenføring
Beboere på Høje Kolstrup kan ikke få ægtefællesammenføring, fordi området er med på regeringens nye
liste. Det har lokale politikere brugt som argument for
den nye liste i læserbreve.
- Men det er misforstået, for den regel vil nærmest
ikke få betydning for beboersammensætningen her.
Langt de fleste flygtninge, der flytter til Høje Kolstrup,
er i forvejen børnefamilier. I 2017 var der kun fire enlige tilflyttere uden børn i forhold til 65 personer, som
var par med børn, siger Ove Stahl Schmidt.
Eva:
- Jeg kan godt se, at det ikke er de udfordringer, I har,
og det er jo godt. Men der er jo nogle kriterier, som
statistisk sætter området på listen, og det er vigtigt,
at det kommer frem i lyset, så der kan blive arbejdet
med de problemer. I skal se ghettoplanen som et katalog af muligheder, og det er ikke sikkert, at de alle
er brugbare her, men så er de det andre steder.
Eva Kjer Hansen om
finansiering af ghettoplan:
En god løsning for den
almene sektor generelt
Som formand for SALUS Boligadministration
spurgte Ove Stahl Schmidt til finansieringsmodellen for regeringens ghettoplan, da han havde besøg af Eva Kjer Hansen fra regeringen.
- Her på Høje Kolstrup er vi tæt på at være færdige
med at renovere, men flere andre steder har man
projekter i støbeskeen. Bliver de udskudt, fordi 12
af 21 milliarder af Landbyggefondens ramme øremærkes til finansiering af ghettoplanen, vil bygninger forfalde. Ellers vil det blive dyrere for beboerne.
Eva Kjer Hansen:
- Landsbyggefonden har ret mange penge, og der
vil stadig være 9 mia. kr.
Ove Stahl Schmidt:
- Men smertegrænsen for husleje i den almene boligsektor er nået. Med de lave renter, som vi har i
disse år, bliver ressourcestærke beboere tiltrukket
af det private boligmarked. Så kan det bevirke, at
de flytter ud.
Eva Kjer Hansen:
- Hvis vi ikke sætter ind i de belastede områder,
vil regningen blive meget større i den sidste ende.
Derfor er regeringens udspil en god løsning for
den almene sektor generelt.
KOLSTRUP BOLIGFORENING
Og hvor i byen kan familier ellers få store lejligheder
til billige penge – hvor skal de flytte hen?
Eva:
- Jeg er helt med på, at det er en af de store udfordringer.
Ghettoplan er både gode og
dårlige nyheder i Sønderborg
Formanden for Kolstrup Boligforening og for SALUS,
Ove Stahl Schmidt, inviterede Eva Kjer Hansen til en
drøftelse af regeringens såkaldte ghettoudspil.
- Vi tager det ret afslappet. Det er ikke vores indtryk, at regeringens ghettoudspil kommer til at betyde det helt store hos os. Det siger formanden
for Sønderborg Andelsboligforening, Vivian Engelbredt. Boligforeningen har nogle afdelinger på
”ghettolisten”. - Det er vi generelt kede af, men i
det mindste er afdelingerne ikke på den hårdeste
ghettoliste. Til gengæld kan det jo være positivt, at
de øremærkede midler fra Landsbyggefonden kan
komme nogle af vores afdelinger til gode, siger
formanden, som dog også er betænkelig ved, om
finansieringsmodellen kan gå ud over renoveringsprojekter i afdelinger, som ikke er på listen.
9

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm