December 2017 - Side 11Sparekravene udfordrer os
25 års jubilæum
Alle boligforeninger og afdelinger er af regeringen
blevet tvungen til at stramme op og spare på udgifterne til f.eks. renovation og administration med
mere.
Brian List Hansen, ejendomsfunktionær og medarbejderrepræsentant i Sønderborg Andelsboligforenings organisationsbestyrelse,
havde 25 års jubilæum den 1. december
2017. Han var på det første hold, der blev uddannet som ejendomsservicetekniker, og han var landets
yngste deltager på den nye uddannelse. I sit daglige
virke er han ledende ejendomsfunktionær, medlem
af SABs hovedbestyrelse som medarbejderrepræsentant og tillidsmand for alle ejendomsfunktionærer i
SAB. I sin fritid er han aktiv i fagforeningen og aktiv
motionist.
Sparekravene er et tema i 2018 for alle med ansvar
for udgifterne i afdelingerne. Det gælder både hovedbestyrelser, afdelingsbestyrelser og beboere. Her
i december får det formanden for Tønder Andelsboligforening, Børge Rossen, til at udtrykke tanker, som
man også har i andre boligforeninger.
For hvordan kan vi overholde disse krav til besparelser, og på hvilke måder kan vi opnå disse?
- Fra boligforeningens side prøver vi at gennemføre
det, som er muligt for os. Men vi kan også se nødvendigheden i, at flere afdelinger i et nærområde
kan hjælpe med at gøre vores administrative udgifter
minde ved at sammenlægge sig. Det vil give os en
billigere udgift i forbindelse med revision med mere.
Vi er glade for de afdelinger, som har taget denne udfordring op. For det hjælper os på vej sammen med
andre former for en besparelse.
Og nu hvor året stunder til, vil jeg også gerne takke
alle beboere i Tønder Andelsboligforening samt vores
ansatte og bestyrelse for året som næsten er gået og
velkommen til et nyt år. Når vi går ind i 2018, vil der
stadigvæk være en masse, som vi alle kan være med
til at løfte - så Tønder Andelsboligforening også fremover vil være et godt sted at bo ved og arbejde ved. I
ønskes alle en glædelig jul samt et godt nytår.
Børge Rossen
Er du klar til stormene?
Vi er vejrmæssigt udfordret de kommende uger/måneder. Der bliver varslet storme, som kan flytte både
lette og tungere ting, som står i det fri. Beboere med
egne haver bør huske at tage deres ting ind eller fastgøre dem, så tingene så vidt muligt ikke flyver rundt
og ødelægger andre ting, måske endda hos naboer.
50 år
Inspektør Mogens Dankert, Sønderborg Andelsboligforening, fylder 50 år den 22. december. Han
blev ansat for tre år siden efter en årrække i finanssektoren, bl.a. Sydbank og Broager
Sparekasse, og i sommerhusbranchen med bureauarbejde. Mogens Dankert bor i eget hus i Sønderborg, er gift og har tre hjemmeboende børn. Fritidslivet går bl.a. med bestyrelsesarbejde i ejerforeningen
Grønnemose, Skovmose, og i skytteforeningen, ligesom han er med i ringriderfestens lotteri og tombola
komité.
50 år
Kontorassistent Laila H. Gammelgaard i SALUS, sekretariatet, fylder
50 år den 31. december. Laila Gammelgaard har arbejdet i SALUS i to år
og har serviceret Tønder Andelsboligforening. Fra
1. januar udfører hun også kontorarbejde for boligforeningerne i Skærbæk og Toftlund. Privat bor hun
sammen med sin mand i Asserballeskov på Als. Tre af
ægteparrets fire børn er flyttet hjemmefra, og udover
naturen nyder hun mountainbike og fitness, så ofte
tiden tillader.
11

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm