December 2017 - Side 2Velkommen til Boligselskabet Danbo
Boligselskabet Danbo på Nordals har indgået en administrationsaftale med SALUS Boligadministration
fra 1. januar og indtræder som medejer af SALUS.
Dermed administrerer SALUS otte boligorganisationer i Sønderjylland med i alt over 10.000 boliger.
Også redaktionen af BeboerNyt byder Danbo velkommen og vil fra næste nummer sende BeboerNyt også
til alle ca. 1.000 lejemål i Danbos afdelinger.
Som nævnt har Danbo ca. 1.000 boliger. De er beliggende i Nordborg, Havnbjerg, Langesø og Guderup
og omfatter et bredt udsnit af familieboliger og ældreboliger. De beboervalgte bestyrelser arrangerer en
række fritidsaktiviteter og foredragsvirksomhed, ofte
i samarbejde med lokale foreninger.
Danbo er i offentligheden kendt for meget konsekvent at rive boligblokke ned, som ikke indfrier dagens krav til boligkvalitet og er tillige en boligforening
med et ”grønt” look. Det er bl.a. kommet til udtryk
ved at etablere et af Danmarks største solcelleanlæg
på et stykke jord, der var blevet ledig efter nedrivningen af boligblokke.
Solcelleanlægget stod færdigt i slutningen af 2013.
Det forsyner 184 lejligheder med solcellestrøm og
SALUS udgiver BEBOER-NYT
til beboerne i de syv boligorganisationer, som SALUS
betjener med alle opgaver
inden for juridiske, tekniske
og økonomiske forhold,
der knytter sig til udleje og
administration.
Ansvarlig: Jimmy Povlsen
2
Redaktionschef: Toke Arndal
sender et stærkt signal om,
at der tænkes grønt i Danbo, og at det ikke bare bliver ved snakken på Nordals. Tilbagebetalingstiden
er 9 år.
Gennem årene har Danbo
markedsført sig med sloganet
”Rammerne til et godt liv”, og det
gælder stadig. Som selskabet udtrykker det: - Sammen med beboerne kan vi skabe rammerne, og den
enkelte beboer bestemmer selv, hvor meget der skal
fyldes i.
Boligselskabet Danbo er i gang med at opføre 62
rækkehuse på Th. Brorsonsvej i Nordborg. Byggeriet
forventes afsluttet i 2019. Rækkehusene varierer i
størrelsen fra 2 rums boliger på 64 m2 til 4 rums boliger på 100 m2 .
Danbo vil fortsat være en selvstændig forening med
egen bestyrelse, kontor i Nordborg og ansatte som
hidtil. Formålet med aftalen er at sikre fortsat sikker
drift og stram omkostningsstyring.
REDAKTIONSUDVALG:
Aabenraa Andelsboligforening: Toftlund Andels Boligforening:
Poul Jensen
Eva E. Rasmussen
Gråsten Andelsboligforening:
Kjeld Nielsen
Kolstrup Boligforening:
Ove Stahl Schmidt
Skærbæk Boligforening:
Mathias Achner
Sønderborg
Andelsboligforening:
Lone Lønholm
Tønder Andelsboligforening:
Børge Rossen
Sekretær: Lillian C. Wind
Næste nummer:
Indlæg til næste nummer
skal sendes senest søndag
d. 17. januar til bladets
redaktionelle medarbejder
Kristian Pallesen på mailen
pallesen6310@gmail.com
og bladet kan ses på hjemmesiden d. 9. februar 2018.
Grafisk opsætning og tryk:
Mohrdieck Tryk A/S, Aabenraa

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm