December 2017 - Side 4HUSDYR: regler - fordele - ulemper - spørgsmål - svar
4
Beboerne i den
enkelte afdeling
bestemmer
Husdyr i almene boliger er et emne, der ofte er til debat, og i dette
nummer sætter vi fokus på regler, fordele, ulemper, spørgsmål og svar
gennem interviews med dem, der ved noget om temaet.
Mange tror, at det er boligorganisationen/SALUS, der
bestemmer, om man må have husdyr. Det er forkert.
Det er beboerne i den enkelte afdeling, der på afdelingsmødet beslutter om, man må have husdyr eller
ej. Det er derfor dig selv og dine naboer, der i fællesskab bestemmer.
Hvordan kan regler om husdyr ændres?
Hvis du mener, at reglerne for husdyr skal ændres i
din afdeling, så er det bare om at komme i gang.
Alle beboere kan stille forslag til det årlige afdelingsmøde. Det gælder også forslag om, at man må (eller
ikke må) holde hund og kat. Forslag til afdelingsmødet kan sendes på e-mail til lokalkontoret. Du er velkommen til at kontakte administrationen, hvis du har
brug for hjælp til at formulere dit forslag.
Det er altid en god ide at forsøge at samle opbakning
til ens forslag inden afdelingsmødet. Tag derfor en
snak med de andre beboere i afdelingen om dit forslag inden mødet.
På afdelingsmødet vil dit forslag blive behandlet. Du
vil blive bedt om at præsentere forslaget, og bagefter
har de øvrige beboere mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.
Efter debatten vil der blive stemt om forslaget. Afdelingsmødet kan også beslutte at sende forslaget til
urafstemning blandt alle beboere.
Hvad er altid tilladt?
Servicedyr (fx førerhunde) er altid tilladt. De almindelige ordensregler gælder stadig, så dyret må ikke
være til væsentlig gene for de øvrige beboere. Men
man kan ikke forbyde, at man har servicedyr. Små
dyr (hamster, undulat, fisk o.l.) som holdes i bur eller
akvarie er altid tilladt.
Dyr, som er anskaffet før et eventuelt forbud, er altid
tilladt. Afdelingsmødet kan ikke lave regler med tilbagevirkende kraft.
Hvad kan aldrig tillades?
Det er forbudt at holde fx grise, køer, får, geder og
heste i et boligområde. Det kan derfor aldrig tillades.
På samme måde må man heller ikke holde ulovlige
hunderacer, eller andre dyr, som er farlige for naboerne.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm