December 2017 - Side 5spørgsmål?
Husdyr glæder masser af mennesker. Langt de fleste
husdyr passes godt af deres ejere, men ikke alle. Og
husdyr i en boligbebyggelse kan medføre konflikter
mellem beboere, fordi de grundlæggende ”spilleregler” ikke følges af dyrets ejer.
Denne information handler derfor om de grundlæggende regler for at holde hund eller kat.
Det er ejerens ansvar, at husdyr ikke medfører:
- vedvarende støj
- lugt
- uhumskhed
- fremkalder fare og frygt
De gængse regler er, at:
- hunde ikke må opholde sig på offentlige
legepladser,
- hunde på gader og offentlige anlæg skal føres i
snor tæt ind til ledsageren,
- hundens ledsager (den som går tur med hunden),
har pligt til at sørge for at hunden ”ikke forurener”
fortov, gangsti, butiksindgang m.m.
- hunde må ikke forvolde skade på beplantninger og
plæner.
De mest udbredte problemer med husdyr
I dagligdagen støder vi på viceværtkontorerne især
på følgende problemer med husdyr:
En hund er adfærdsforstyrret, og den gør hele tiden.
Larmen generer naboerne.
Hunden er ofte alene hjemme. Måske er det samtidig
en stor hund, og når den kommer ud, så opfører den
sig på en måde, der skræmmer andre mennesker.
Eksempler med katte er virkelig grimme lugtgener fra
boligen, eller beboere som anskaffer sig flere og flere
katte / fodrer vildkatte.
Boliger ødelægges eller bærer kraftigt præg af husdyr, og dette medfører store efterregninger ved flytninger. Besøg/pasning/overnatning af hund eller kat,
selvom det ikke er tilladt i afdelingen.
Problemer med husdyr – Det kan du gøre
Langt de fleste, der har hund eller kat passer deres
dyr rigtig godt, og sørger for, at dyrene er til glæde
for både dem selv og deres naboer.
Desværre sker det en gang imellem, at beboere oplever gener fra naboens husdyr. Hvis det sker, så kan du
læse her om, hvad du kan gøre.
1. Snak med din nabo
De fleste mennesker vil gøre meget for ikke at genere
deres naboer. Hvis man oplever gener, er det derfor
altid en god ide at snakke med naboen om det. Ofte
er ens nabo ikke opmærksom på problemet, og vil
meget gerne hjælpe med, at det bliver løst.
2. Snak med afdelingsbestyrelsen
Er der tale om generelle gener fra husdyr, så er det
en god ide at få behandlet udfordringerne i de beboerdemokratiske organer. Tag derfor en snak med
medlemmerne af din afdelingsbestyrelse eller tag det
op på afdelingsmødet. En god dialog kan løse mange
udfordringer.
3. Henvend dig til dit lokalkontor
Hvis man ikke kan løse udfordringerne indbyrdes
mellem beboerne, kan man henvende sig til sin lokale administration. Her kan man evt. hjælpe med få
skabt en dialog om en fornuftig løsning.
Hvis der på trods af forsøg på dialog fortsat er gener,
kan boligorganisationen indbringe sagen for beboerklagenævnet. Beboerklagenævnet kan beslutte at
gøre en lejeaftale betinget af, at generne fra husdyr
bliver bragt til ophør. Hvis der så fortsat er gener, så
kan lejeaftalen opsiges.
Man skal dog være opmærksom på, at generne både
skal være væsentlige, vedvarende og dokumenteret.
Den danske lejelovgivning er fornuftigt nok skrevet
sådan, at det er svært for en udlejer at opsige en lejeaftale.
HUSDYR: regler - fordele - ulemper - spørgsmål - svar
Hvad er de gængse
5

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm