December 2017 - Side 9I denne artikel kan du læse om, hvor udbredt
det er at holde husdyr i de almene boliger, og
at beboerne typisk stiller særlige krav til husdyrhold
Den eneste opgørelse fra Landsbyggefonden om udbredelsen af husdyr i almene boliger viser, at 61 procent i Syddanmark har lov til at holde hund eller kat
eller begge dele. På landsplan er det 60 procent. Men
på afdelingsmødet stiller 68 procent (på landsplan)
særlige betingelser til husdyrholdet, før de stemmer
ja.
I Syddanmark er det hele 85 procent, der skal opfylde
særlige krav, før beboerne på afdelingsmødet stemmer ja. Det kan være kravet om, at der kun må holdes
en ”indekat”, at en hund ikke må veje mere end 10
kg., at man kun må holde 1 hund eller 1 kat – eller
to husdyr – og så de naturlige forventninger, såsom
”husdyr må ikke være til gene for ejendommens beboere”. Tilladelser til to eller flere husdyr er forholdsvist sjældne. Endelig har enkelte afdelinger forskellige
begrænsninger for kat og hund, hvor to katte typisk
sidestilles med én hund.
I de indberetninger, Landsbyggefonden lægger til
grund for opgørelsen, er der ikke éntydighed om,
hvad man definerer som husdyr. Derfor ses det af illustrationen, at 7 procent er en kategori ”mindre dyr”.
SALUS lægger til grund i administrationen, at husdyr
er hund og kat.
holde husdyr
Mindre dyr i bur som akvariefisk, fugle, marsvin, hamstre m.m. er som udgangspunkt tilladt, dog med den
tilføjelse, at loven bestemmer, at en beboers husdyr
ikke må være ”til væsentlig gene på grund af vedvarende støj, lugt, uhumskhed eller fare / frygt- fremkaldelse”. Så edderkopper og krybdyr er ikke tilladt!
Forskel på tæt/lavt byggeri og
etageejendomme
Landsbyggefondens rapport viser også, at husdyr oftere må holdes i familieboliger, sammenlignet med
ungdoms- og ældreboliger. I familieboligerne er det
tilladt at have husdyr i 63 % af boligerne. Dette er
kun tilfældet i 31 % af ungdomsboligerne og 39 %
af ældreboligerne.
Husdyr er tilladt i 72 % af boligerne i tæt/lavt byggeri
og i 54 % af etageboligerne, og det er oftere tilladt
at holde kat frem for hund i etageboliger.
I tæt/lavt byggeri er hund tilladt i knap 70 % af boligerne. I etagebyggeri er kat tilladt i godt 53 % af
boligerne, mens hund kun er tilladt i 36 %.
HUSDYR: regler - fordele - ulemper - spørgsmål - svar
61 procent i Syddanmark må
9

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm