December 2018 - Side 4TEMA: HUSLEJEBETALING
DET ER DYRT AT MISSE HUSLEJEN
Siden i sommer er der sket en stigning i antallet af
rykkere, som SALUS må sende ud til beboere, der
ikke har betalt husleje.
Når året er slut, vil der formentlig være udsendt
flere end 1200 rykkere, hvilket svarer til, at omkring
halvanden procent af lejerne har fået en rykker. Det
er den højeste andel siden for omkring ti år siden, da
finanskrisen brød ud, og mange mistede deres job.
Rykkergebyret lyder på 281 kr., men det er ikke
penge, som SALUS er glad for at opkræve.
- I løbet af året får vi samlet ca. 340.000 kr. ind i
rykkergebyrer. Dem har vi ikke lyst til tjene, men de
går til at udsende rykkerne og følge op. Hvis alle betalte til tiden, kunne vi klare os med en administrativ
medarbejder mindre, siger Toke Arndal, administrationschef i SALUS.
Han minder om, at og rykkere ofte sendes til de
samme lejere, og hvis man konsekvent er bagud med
huslejen, så bliver det til en udgift på 3372 kr. på et
år. Det er for mange i nærheden af en hel måneds
ekstra husleje, som man reelt ikke får noget for.
I SALUS oplever man, at huslejebetalingen generelt
glider ubesværet for beboere, som bruger betalingsservice, PBS.
- Men i sammenligning med andre boligorganisationer har vi en en lavere andel af beboere, som bruger
PBS, så vi opfordrer til, at man får det oprettet.
I SALUS har man hørt om nogle tilfælde, hvor beboerens bank har afvist at oprette PBS.
Sydbank oplyser til BeboerNyt, at i tilfælde, hvor
banken giver afslag på betalingsservice, sker det på
baggrund af en individuel vurdering/sagsbehandling.
Vurderingen er baseret på lovgivningen på området. Ifølge Lov om betalingskonti kan en bank
som udgangspunkt ikke afvise at oprette en basal
betalingskonto til en privatkunde, men banken er
ikke samtidig forpligtet til at oprette betalingsservice
i forbindelse med kontoen.
Nets, som udbyder betalingservice, har en vejledning, hvor det blandt andet fremgår, at banken
kan opsige aftalen om betalingsservice, hvis man
”væsentligt misligholder sit aftaleforhold til pengeinstituttet”, for eksempel hvis der gentagne gange
ikke har været dækning på ens konto til betaling af
aftalerne.
Som beboer skal man huske, at det er meget vigtigt
at få betalt husleje. Man snyder i sidste ende sig
selv – og kommer det til ophævelse af lejemålet eller
ligefrem udsættelse, kan det blive med store omkostninger – både økonomisk og menneskeligt.
UNDSKYLDNINGER PRELLER AF
Men for langt de fleste vil betalingsservice være en
mulighed og en hjælp til at få huslejebetalingen på
skinner.
SALUS fører en ret konsekvent linje og giver ikke
henstand eller indgår afdragsordninger til huslejebetaling. For det skal være ens for alle.
Når rykkere er sendt ud, er der alligevel travlhed ved
4

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm