December 2018 - Side 5telefonerne i afdelingen, der administrerer huslejen.
- Der er rigtigt mange undskyldninger, som at man
har mistet sin pung i byen og så videre. Vi har hørt
alle versionerne mange gange, fortæller Trine Lenz
Toft og Nadja Krog Ellebye i bogholderiet hos SALUS.
Indimellem oplever de også at blive skældt ud på
groveste vis.
- Og det kan nogle gange være hjerteskærende,
især når man også hører børn i baggrunden. Det
kan godt ramme lidt, men så må vi tænke på, at vi
bare gør vores arbejde. Det er beboere i en træls
situation, men det er deres eget ansvar. Det går jo
også ud over naboerne, som skal være med til at
dække omkostningerne i afdelingen, hvis det ender
med en ophævelse af lejemålet eller en udsættelse,
fortæller de.
Hos SALUS har der i år hidtil været 15 sager i fogedretten ud af godt 7300 lejemål. Det svarer altså til
cirka to for hver 1000 lejemål.
Som beboer i en boligforening skal man ikke
glemme, at mange ud- og indflytninger belaster
økonomien i hele afdelingen, især når boliger kommer til at stå i længere tid uden at blive genudlejet.
Det giver en dyrere husleje for alle.
I langt de fleste tilfælde er beboerne ikke selv til
stede, når fogeden kommer. De er som oftest
umulige at komme i kontakt med – også for SALUS,
hvor personalet har gjort mange forsøg, inden det
kommer dertil.
Fristen er kort
Hvis man ikke betaler
sin husleje, kan man
blive sat ud af sin lejlighed, allerede inden
der er gået to måneder fra den første frist
er overskredet.
10-15 dage efter fristen får man en rykker, og
derefter har man 14 dage til at betale. Har man ikke
betalt der, får man en ophævelse af lejemålet med
en uge til at flytte.
Brutalt og dyrt
Med fogeden kommer flyttefolk og en låsesmed,
som skifter alle låsene ud. Flyttefolkene pakker alt
indbo, og hvis der er noget af værdi, for eksempel
elektronik, kan det blive solgt, mens resten bliver
smidt ud eller opmagasineret på lejerens regning.
Der skal også være en repræsentant for udlejeren til
stede. Det kan være en medarbejder eller en advokat.
- Mange er ikke klar over, hvor brutalt det er, siger
Nadja Krog Ellebye, som har prøvet at være til stede
på vegne af SALUS.
Selv om man bliver sat ud af sin lejlighed, hæfter
man for huslejen i den almindelige opsigelsesperiode
på tre måneder, og hvis man ikke er flyttet frivilligt, kommer der altså
udgifter til flytteforretning og evt. opmagasinering oveni. Der
vil også være udgifter
til istandsættelse, og
det indskud, man har
Mange betaler inden for de 14 dage, men skal altså
lægge rykkergebyret på 281 kr. oveni huslejen. Næsten ni ud af ti betaler, inden de får en ophævelse,
og den andel har været stigende i de seneste år.
Men tilbage er altså en ud af ti, som får en ophævelse. I år er det hidtil sket for 122 ud af godt 7300
lejemål i SALUS.
De fleste flytter derefter af sig selv, og en uge efter
ophævelsen, tager medarbejdere ud for at se, om
det er sket. Hvis beboeren ikke er flyttet, bliver det til
gjort til en sag for fogeden, som allerede rykker ud
inden månedens udgang.
5

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm