December 2018 - Side 6betalt ved indflytningen, vil længe være væk. Derfor
vil man stå tilbage med en stor regning, og man kan
ikke komme til at leje en bolig hos SALUS, så længe
man skylder penge.
SOCIALE YDELSER SPILLER IND
I mange tilfælde er tilknytningen til det sociale system og sociale ydelser en faktor, når huslejebetalingen slår knuder for beboere i almene boligselskaber.
Hos SALUS kan det for eksempel mærkes, at persondataforordningen trådte i kraft i foråret. Tidligere
sendte SALUS besked til kommunen, når de udsendte en rykker til beboere, som er i kontakt med
det sociale system. Men det er ikke længere tilladt,
og kommunen får nu først besked, når der sker en
ophævelse af lejemålet. Og så kan det være for sent
for kommunen at gøre en forskel.
I nogle tilfælde er det kommunen, der administrerer
huslejen for borgerne, men hvis der sker ændringer i
borgerens situation, for eksempel hvis man kommer
i arbejde, så skal man selv til at overtage betalingen,
og det overser nogle.
Hold øje med betalingerne!
Også når ens huslejebetaling foregår automatisk, er
det nødvendigt at tjekke sine konti og sin e-post. For
den store gruppe af beboere i almene boliger, som
får boligstøtte, kan det give problemer, når støtten
reguleres i forhold til ens indtægter, og hvis antallet
af beboere i lejligheden ændrer sig. Tidligere blev
støtten reguleret en gang om året, men nu sker det
fra måned til måned.
Udbetaling Danmark, som administrerer boligstøtten, sender hver måned besked til SALUS, som tilretter huslejeopkrævningerne efter det. Som borger får
man også selv hver måned et brev fra Udbetaling
Danmark om, hvor meget man vil modtage i boligstøtte i den kommende måned.
Hvis man en måned får mindre i støtte, skal man
altså selv betale tilsvarende mere til huslejen, og
hvis man ikke får reguleret sin indbetaling, kan man
komme til at skylde.
Det kan også gå galt for beboere, som blindt regner
med, at huslejen er betalt via betalingsservice. Hvis
6
der ikke har været dækning på kontoen, vil banken
tilbagekalde huslejebetalingen. Faktisk tilbagekalder
bankerne ofte huslejen som den første af en kundes
betalinger, fordi det er den største post. Og det er
der nogle beboere, som ikke opdager.
Derfor må SALUS-medarbejderne nogle gange
bruge tid på at hjælpe beboere med rede trådene
ud i forhold til deres bank og Udbetaling Danmark.
Generelt om boligstøtte
Boligstøtte omfatter boligydelse, boligsikring
og lån til betaling af beboerindskud.
Når boligstøtten ydes til folkepensionister og
førtidspensionister, hvor førtidspension er
tilkendt før 01.01.2003, kaldes boligstøtten for
boligydelse og til alle andre for boligsikring.
• Boligstøtte kan søges af alle til lejeboliger.
• Boligstøtte til lejere ydes som tilskud.
• Boligstøtte beregnes og udbetales månedsvis
forud af Udbetaling Danmark.
For at være berettiget til boligstøtte skal:
• man have fast bopæl her i landet
• boligen benyttes til helårsbeboelse
Ved beregning af boligstøtte indgår:
• husstandens indkomst og formue
• boligudgiftens størrelse
• boligens størrelse
• antallet af personer i husstanden

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm