December 2018 - Side 7MANGE EFTERSPØRGER HJÆLP
TIL AT STYRE ØKONOMIEN
For de fleste er det svært at tale om økonomi, og
det bliver ikke lettere, når det kniber med at få enderne til at hænge sammen. Men hvis man prøver at
ignorere problemerne væk, vokser de kun. I stedet
er det en god idé at søge rådgivning. I kommunen
kan man blive henvist til økonomisk rådgivning
gennem Jobcentret eller sin sagsbehandler, mens
alle kan søge gratis rådgivning hos Forbrugerrådet
Tænk, hvor man også kan ansøge om et møde med
rådgiverne på rådets centre – i denne landsdel i Kolding og Esbjerg. I de enkelte kommuner er der også
grupper, som yder frivillig økonomisk rådgivning. Der
kan dog være ventetid.
Lærer at lægge budget
Beboerne på Høje Kolstrup i Aabenraa kan henvende
sig til den sociale vicevært, Vivi Asmussen. Hun er en
del af Netværksbasen i den boligsociale helhedsplan,
som drives af boligforeningerne AAAB og Kolstrup
Boligforening i samarbejde med Aabenraa kommune
med støtte fra Landsbyggefonden. Og Vivi Asmussen
får oftest henvendelser om økonomi.
- Jeg oplever ofte, at beboere der har økonomiske
problemer, ikke har forståelsen for vigtigheden af at
have et budget. De ved ikke, hvordan man lægger et
budget, at man fx har mulighed for at søge boligstøtte. Derudover oplever jeg, at der er mange, der
ikke har lært at bruge Nem-ID, hvilket også skaber
yderligere problemer i forhold til deres økonomiske
situation, da de ikke får læst deres post. Det kan jeg
hjælpe med, siger hun.
- Så opsøger jeg dem med henblik på, at vi sammen
tager et kig på deres økonomiske situation. Nogle vil
i den situation gerne modtage min hjælp, men jeg
oplever også at blive afvist. Det er ikke alle, der kan
overskue situationen, og man synes, at det er pinligt.
Nogle beboere har været i det offentlige system i
mange år. Oftest har de fået bevilget et indskudslån
ved indflytningen. Derfor kan de ikke få et nyt indskudslån til at flytte ind i en anden bolig, og så har
de reelt ingen muligheder. I den situation reagerer
nogle ved at gå ind i en slags opgivelse eller ligegyldighed, siger hun.
Vivi Asmussen oplever også, at beboere i knibe har
forventninger til, at hun kan skaffe dem penge til en
anden lejlighed eller et nyt indskudslån.
- Men det kan jeg ikke. Jeg kan kun hjælpe med, at
de selv forholder sig til virkeligheden, så vi får set på
tallene og lagt et budget. Og her afsøger vi så også
alle de muligheder, der er for at få støtte og særlige
tilskud.
At det alligevel ender med en udsættelse på baggrund af økonomiske problemer, oplever den sociale
vicevært en-to gange om året.
- Det sker heldigvis ikke så tit, men når det sker, er
det typisk beboere, som er kommet i en økonomisk
Reagerer med ligegyldighed
Hvis Vivi Asmussen bliver bekendt med, at beboere
er på vej til at blive sat ud af lejligheden på grund af
manglende huslejebetaling, vil hun også forsøge at
hjælpe.
Vivi Asmussen, social vicevært, Netværksbasen Høje Kolstrup
7

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm