December 2019 - Side 7Dette er en skitse til, hvordan de nye huse
på Barsøvænget kan komme til at se ud.
BEBOERNYT: NU I POSTKASSEN FIRE GANGE ÅRLIGT
Efter nytår ændres udgivelsen af dette blad, BeboerNyt, så
det kun udkommer fire gange om året i stedet for seks
gange om året.
Til gengæld vil det alle fire gange blive trykt og uddelt til
boligerne under SALUS – i modsætning til nu, hvor det kun
trykkes to af de seks gange og ellers udkommer elektronisk.
SALUS’ bestyrelse har truffet beslutningen efter indstilling
fra redaktionsudvalget, som på en workshop i september
drøftede den mere langsigtede udvikling af bladet.
I redaktionsudvalget er der enighed om, at bladet er mere
læst, når det udkommer på tryk.
I øvrigt er man som beboer velkommen til at melde ind
med ideer til historier i BeboerNyt.
Det kan ske via redaktionsudvalgsmedlemmet i ens boligorganisation. Se navnene i kolofonen på side 23.
Det kan også ske direkte til redaktionen. Her findes mailadressen også altid i kolofonen.
7

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm