December 2019 - Side 9Høje Kolstrup holder sig fri af lister
Aabenraa Andelsboligforening og Kolstrup Boligforening har tidligere haft deres afdelinger med i alt ca.
1550 beboere på Høje Kolstrup på ”ghettolisten” og
seneste på listen over ”Udsatte boligområder”. Sidste
år kom Høje Kolstrup dog helt af listerne. Det skyldtes først og fremmest, at flere beboere var kommet
i job eller uddannelse, ligesom det også begrundes
med, at der er gennemført store renoveringsprojekter. Ligesom i Sønderborg er der en boligsocial
helhedsplan, hvor der gennemføres initiativer for at
øge trivslen og få flere i job. Det sker i samarbejde
mellem boligorganisationerne og kommunen med
støtte fra Landsbyggefonden.
Og de gode takter varer ved, for Høje Kolstrup er heller ikke med på de nye lister, og i tallene for 2019 er
der forbedringer på alle parametre i forhold til 2018.
KRITERIERNE:
Ved et ghettoområde forstås et alment boligområde, hvor der bor mindst 1000 beboere, hvor andelen af
indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct., og hvor minimum to af fire kriterier
er opfyldt:
1. A
ndelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse,
overstiger 40 pct., opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år.
2. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende
stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet, opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.
3. A
ndelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 pct. af
samtlige beboere i samme aldersgruppe.
4. D
en gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive
uddannelsessøgende) er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme
gruppe i regionen.
9

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm