Februar 2018 - Side 10SKÆRBÆK BOLIGFORENING
Indkaldelse til afdelingsmøder
Skærbæk Boligforening
Skærbæk
Boligforening
Foreløbig dagsorden


Valg af dirigent.
Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde samt godkendelse af afdelingens driftsbudget
for det kommende år.
Behandling af eventuelt indkomne forslag.
Eventuelt valg af afdelingsbestyrelsesformand.
Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Eventuelt.
Vi sender endelig dagsorden, forslag, regnskab og budget ca. 8 dage før mødet.
Har du forslag til afdelingsmødet, skal du sende det til mail: tonder@salus-bolig.dk eller til kontoret, Skærbæk
Boligforening, Nørremarksvej 18A, 6270 Tønder senest den 11. april 2018.
Afd
Afd.navn
Mødedato
Mødelokale
1
Skolegade, Søndergade, Lærkevej og Toften
Onsdag den 25. april kl. 19
Skærbæk Fritidscenter
5
Krofennen, Skærbækgaardsvej
Onsdag den 25. april kl. 19
Skærbæk Fritidscenter
9
Gesingparken, Bjergtoften
Onsdag den 25. april kl. 17
Skærbæk Fritidscenter
13
Nørbyhus, Trælasten, Æblehaven
Onsdag den 25. april kl. 17
Skærbæk Fritidscenter
19
Mellemgade, Melbyparken, Mosbølparken
Torsdag den 26. april kl. 10
4500.indd 1
Redaktøren takker af
I flere end 30 år har journalist Kristian Pallesen, Broager, været bladets journalistiske medarbejder. Han påtog sig i sin tid hvervet som et
freelance-arbejde for de to boligforeninger i Aabenraa sideløbende med
jobbet som udgaveredaktør for dagbladet Vestkysten i Aabenraa – og
afslutter nu hvervet i SALUS som led i en bevidst og ønsket nedtrapning
til en tilværelse som livsnydende PhD – Pensionist halvDags!
Kristian
Stor tak for tilliden og samarbejdet gennem årene.
Pallesen
10
Plejecenter Mosbølparken
SKÆRBÆK BO
Storegade 34, 6

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm