Februar 2018 - Side 11De ved alt for lidt om os og vores arbejde
43 procent af alle beboere i Sønderborg
Andelsboligforening er fra ikke vestlige lande –
og kommunen kan gøre mere!
Af formanden for SAB, Vivian Engelbredt
I pæn tid inden valget den 23. oktober inviterede alle
Boligforeninger i Sønderborg de opstillede partier til
dialogmøde. Vi havde den opfattelse, at de ved alt
for lidt om os og vores arbejde. Det ville vi gerne råde
bod på. Kommunen har jo desuden tilsynet med almene boliger.
Vi startede i en bus fra Bygtoften. Først kørte vi til
Nørager og Søstjernevej mf. Vi gik en tur gennem
området, godt guidet af Anne Marie Wolff og Marlene Wullf. Begge ansatte under den sociale helhedsplan. Der blev desuden udleveret et fakta-ark, som
fortalte lidt om området. Bagefter viste B42’s direktør
os rundt i Grundtvigsparken.
Det efterfølgende møde foregik i Grundtvigsparkens
festsal, hvor der blev serveret kaffe og lagkage.
Vi indledte med at fortælle om os selv. Hver forening
havde valgt et emne ud.
Kommunen kan gøre mere!
SAB fortalte om problemerne
med at få fordelt beboere af
anden etnisk herkomst end
vestlig, da det ser ud som
om de alle foretrækker at
bo i SAB. I alt er 43% af
alle beboere i SAB fra ikke
vestlige lande. Selv om alle er
Vivian
enige i, at flygtninge skal fordeEngelbredt
les, så har ingen af de andre boligforeninger bare tilnærmelsesvis så mange
boende. Løsningen kunne være at kommunen
bruger anvisningsretten mere aktivt.
Det blev en meget livlig debat og et rigtig godt møde.
Der var mange spørgsmål fra politikerne og mange
svar og opfordringer fra Boligforeningerne. Flere af
politikerne takkede for arrangementet, da de var blevet meget klogere på mange ting. Der var flere opfordringer til, at vi burde holde sådan et møde hvert år.
Af 13 deltagende politikere er fire af dem valgt ind i
det nye byråd:
Preben Storm, Socialdemokratiet, Niels Ole Bennedsen, Socialdemokratiet, Stefan Lydal, Dansk Folkeparti, og Heidi Frederikke Jørgensen Venstre.
Bruger 114 mio. kr. til energirigtige boliger
Onsdag den 17. januar var boligforeningerne i Sønderborg Kommune samlet for at høre mere om deres
nye fælles projekt HAPPI, der går ud på over de næste
tre år at renovere i alt 3.300 lejemål fordelt på 56
afdelinger i boligforeningerne i kommunen for 114
mio. kr.
”Vi glæder os til at komme i gang med projektet, det
bliver spændende at være med til at udvikle og afprøve ny metoder til energirenoveringer”, siger Vivian
Engelbredt, formand for SAB. Formålet er at kunne
give beboerne bedre og mere energirigtige boliger.
Projektet er et samarbejde mellem alle boligforenin-
ger i kommunen, EUC Syd, Danish Energi Management & Esbensen samt ProjectZero.
Beboerne i de afdelinger, hvor der planlægges renoveringer, skal med i projektet, for det er dem, der skal
godkende renoveringerne. ”Vi skal i projektet finde
nye måder til at inddrage beboerne i renoveringsprocessen. Projektets succes afhænger af beboernes
opbakning, så derfor har beboerinddragelse høj prioritet i projektet”, fastslår Vivian Engelbredt. Projektet
igangsættes 1. marts, hvor der planlægges en større
markering med alle boligforeningerne.
11

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm