Februar 2018 - Side 2TØNDER ANDELSBOLIGFORENING
100.000 kr. til
social pedel i
Tønder
De næste 12 måneder får børn og familier i de almene boligkvarterer på Nørremarksvej i Tønder en
hjælpende hånd fra en social pedel, der ved, hvad
han har med at gøre. Han skal hjælpe især børnene
med at finde ud af danske normer, regler og kultur.
Bag initiativet står Ursula Hymøller, afdelingsformand
for afd. 14, som sammen med afdeling 14 har søgt
og fra Popsens Legat modtaget 100.000 kr. til at
integrere de mange flygtninge indvandrere i Tønders
liv.
- Vores sociale pedel bliver ansat i 7½ time pr. uge til
efter skoletid, om aftenen og i weekenden for at få
børnene til at forstå normer og regler og dansk levevis. Vi tror på, at vi ved at give dem viden også kan
opnå forståelse og en bedre integration, siger initiativtageren, som arbejder tæt sammen med boligforeningens afdeling 1 i projektet.
Den sociale pedel er selv flygtning fra Syrien. Han forstår familiernes baggrunde, nyder deres respekt og
brænder for at fremme forståelsen for dansk levevis
og at give børnene en tryg opvækst, hvor de passer
skolen, kan få lektiehjælp og sunde fritidsinteresser.
Med dialog, rådgivning, lektiecafé og fælles aktiviteter vil han øge børnenes forståelse for god opførsel.
Har børnene problemer, opsøger han forældrene og
taler børnenes sag. Leg og læring skal gå hånd i hånd,
SALUS udgiver BEBOER-NYT
til beboerne i de otte boligorganisationer, som SALUS
betjener med alle opgaver
inden for juridiske, tekniske
og økonomiske forhold,
der knytter sig til udleje og
administration.
Ansvarlig: Jimmy Povlsen
2
Redaktionschef: Toke Arndal
REDAKTIONSUDVALG:
og på en
tur i svømmehallen lærer
man samtidig at
tage fælles brusebad,
inden man kan gå i
vandet.
Fællesskab
- I forvejen har
er nøgleord
vores sociale pefor beboerne
del 10 timers ani Tønder.
sættelse i SFO’en i
Tønder og 10 timer
i en indskolingsklasse. Med
7½ time i boligforeningens regi
kan han nu økonomisk klare sig selv. Han vil ikke længere modtage hjælp. Han tjener selv sin løn. Det betyder rigtig meget for ham, fortæller Ursula Hymøller.
Hun ser frem til, at færre børn og unge bliver overladt
til sig selv, uden opsyn, og at flere får bedre informationer om danske normer og levevis, færdselsregler
og affaldshåndtering.
- Vi skal alle gøre en indsats for, at vores tilflyttere får
viden om, hvordan man lever i samdrægtighed i en så
blandet folkeskare, som vi er i vores boligkvarterer, så
alle føler sig trygge og velkomne i fællesskabet.
Skærbæk Boligforening:
Mathias Achner
Aabenraa Andelsboligforening:
Poul Jensen
Toftlund Andels Boligforening:
Eva E. Rasmussen
Boligselskabet Danbo
Leif Kjærgaard
Sønderborg
Andelsboligforening:
Gråsten Andelsboligforening:
Lone Lønholm
Kjeld Nielsen
Tønder Andelsboligforening:
Kolstrup Boligforening:
Børge Rossen
Ove Stahl Schmidt
Sekretær: Lillian C. Wind
NÆSTE NUMMER:
Indlæg til næste nummer skal
sendes senest onsdag d. 14.
marts til bladets redaktionschef Toke Arndal på mailen
tarn@salus-bolig.dk og bladet
kan ses på hjemmesiden den
6. april.
Grafisk opsætning og tryk:
Mohrdieck Tryk A/S, Aabenraa

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm