Februar 2018 - Side 3sammen
Jens Wolff, formand for Boligselskabet Danbo,
skriver om bestyrelsens første møde med de
øvrig­e boligforeninger i SALUS-regi.
Der var i januar måned blevet indkaldt til bestyrelsesseminar i SALUS, og da vi i Danbo er blevet en del af
”SALUS-familien” ved årsskiftet, deltog vi som bestyrelse i vort første møde med de andre.
Mødet startede med en velkomst ved Ove Stahl
Schmidt, formand for SALUS, hvorefter vi tog en runde, hvor alle præsenterede sig, så vi i Danbo kunne
få sat navn og ansigt på vore fremtidige samarbejdspartnere.
Det første punkt på dagsordenen var effektivitet i organisationen og afdelingerne.
Der er fokus på effektivisering af driften i den almene
sektor, fordi driftsudgifterne frem til 2014 er steget
mærkbart. I 2014 blev der indgået en effektiviseringsaftale mellem KL, Danmarks Almene Boliger og
Regeringen, hvor den almene sektor sammenlagt skal
effektivisere for 1,5 mia. kr. frem til 2020. Vi skal også
yde vort bidrag til besparelserne, både i administrationen og i afdelingerne, så det bliver et af fokusområderne for os de næste år.
Næste punkt på programmet var boligmarkedet i
Sønderjylland. Hvad har vi at byde på og hvordan ”
sælger ” vi varen.
Hvis man ser på vort område, ser man et langsomt
faldende befolkningstal, men en stigning af husstande. Dette skyldes, at flere bor alene. Der er dog stor
forskel på, hvor folk bosætter sig, f.eks. ser man et
større behov for boliger i Sønderborg, hvorimod man
på Nord Als er nødt til at fjerne boliger.
Hvordan ”sælger” vi så bedst vore boliger.
Jens Wolff,
Danbo.
Der er 4 hovedpunkter:
• Hvor dyrt er det at bo alment.
• Hvor gode er boligerne, og hvad følger der
med i prisen.
• Hvor ligger boligen.
• Hvor gode er vi til at sælge varen.
BOLIGSELSKABET DANBO
Vi så på, hvor vi skal hen -
Sidste punkt på dagsordenen var persondataloven.
Persondataloven er en lov, som EU har lavet for at
beskytte vore personlige oplysninger, som vi giver til
andre. I dette tilfælde SALUS. Hvis vi ikke kan dokumentere, at persondata er nødvendige for administrationen, kan vi få store bøder, alt efter hvor følsomme oplysningerne er. Dette fik vi en gennemgang
af, selvom det mest er administrationen der skal være
opmærksom på det.
Alt i alt et rigtigt godt seminar, hvor alle input kan
bruges i det daglige arbejde, og hvor vi så på, hvor vi
skal hen – sammen.
LUKKEDAGE 2018:
Kontorerne er lukket disse dage: Påsken torsdag den 29. marts - mandag den 2. april,
St. Bededag fredag den 27. april, tirsdag den 1. maj og
Kristi Himmelfarts-ferien torsdag-fredag den 10.-11. maj
3

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm