Februar 2018 - Side 4SØNDERBORG ANDELSBOLIGFORENING
4
Indkaldelse til afdelingsmøder
Sønderborg Andelsboligforening
Foreløbig dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Afdelingsbestyrelsen
a. Afdelingsbestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af regnskab for 2017.
4. Redegørelse for påtænkte vedligeholdelsesarbejder.
5. Forelæggelse samt godkendelse af budget 2019.
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
7. Eventuel valg af afdelingsbestyrelsesformand.
8. Valg til afdelingsbestyrelsen.
9. Valg af suppleanter.
10. Valg af repræsentanter til SAB’s repræsentantskab/fælles antenneforening.
11. Valg af suppleanter til SAB’s repræsentantskab.
12. Orientering fra hovedbestyrelsen.
13. Eventuelt.
Vi sender endelig dagsorden, fo­rslag, regnskab og budget ca. 8 dage før mødet.
Har du forslag til afdelingsmødet, skal du sende det til mail: insp@salus-bolig.dk eller til kontoret, Sønderborg
Andelsboligforening, Bygtoften 2, 6400 Sønderborg. Se fristen i mødeoversigten, den grønne kolonne.
Afd
Afdennavn
Mødedato
Mødelokale
Sidste frist for
forslag
1
Viben, Rylen, Hjejlen
Torsdag den 19. april, kl. 17
Mødelokale 1, Bygtoften
5. april
2
Tjørne- Pilevænget 1-14
Mandag den 23. april, kl. 19 Mødelokale 1, Bygtoften
9. april
3
St. og Ll. Ringbo
Tirsdag den 24. april, kl. 17
Mødelokale 2, Bygtoften
10. april
4
Mågen og Ternen
Onsdag den 11. april, kl. 17
Mødelokale 2, Bygtoften
28. marts
5
Ringgade 71 - 87
Tirsdag den 10. april, kl. 19
Mødelokale 1, Bygtoften
27. marts
6
Ege- Bøge- Granvænget
Mandag den 23. april, kl. 17 Mødelokale 1, Bygtoften
5. april
7
Ringgade 64-84 m.fl.
Tirsdag den 17. april, kl. 19
Mødelokale 1, Bygtoften
3. april
9
Alsbo – Ringgade 186-198
Torsdag den 19. april, kl. 17
Mødelokale.v/udlejningen, Bygtoften
5. april
10
Havretoften m.fl.
Tirsdag den 24. april, kl. 19
Mødelokale 1, Bygtoften
10. april
11
Høj- Østertoften
Torsdag den 12. april, kl. 19
Mødelokale 1, Bygtoften
28. marts
12
Eng.-Hasseltoften
Onsdag den 11. april, kl. 19
Mødelokale 1, Bygtoften
28. marts
13
Rådmands- og Borgmesterløkken
Tirsdag den 10. april, kl. 17
Mødelokale 2, Bygtoften
27. marts
14
Rojumvej 34-36,
Rønnevænget 1A-1B-2A-2B
Mandag den 9. april, kl. 17
Mødelokale 1, Bygtoften
26. marts
15
Kloster- Majløkken
Tirsdag den 24. april, kl. 19
Mødelokale 2, Bygtoften
10. april

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm