Februar 2018 - Side 6AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING
Generalforsamling
Rugkobbel aktivitetscenter
Der indkaldes til generalforsamling for afd. 1-5-7-9-10-11-12-13-14-16 i Aabenraa Andelsboligforening
tirsdag den 20. marts kl. 19.00 i Aktivitetscentret Rugkobbelhus.
Dagsorden.
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsen beretning.
3.Regnskab.
4. Indkommende forslag.
5. Valg ifølge vedtægterne.
5,1Valg af bestyrelse
Bestyrelsen ønsker ikke genvalg
6. Valg af ny bestyrelse.
Kommer der ikke en ny bestyrelse indkaldes til ekstraordinært generalforsamling.
7.Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet under punkt 4 indkommende forslag skal afleveres på Humlehaven 4 1 uge
inden generalforsamlingen.
Indkaldelse til ekstraordinært generalforsamling tirsdag den 20 marts kl. 20,00.
Dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Nedlæggelse af Aktivitetscenteret.
3. Udlejningen foregår fra Humlehaven 4.
4.Eventuelt.
Indkaldelse til afdelingsmøder
Aabenraa Andelsboligforening
Foreløbig dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Afdelingsbestyrelsens beretning.
3. Forlæggelse af regnskab for 2017.
4. Gennemgang af budget 2019 med redegørelse for påtænkte vedligeholdelsesarbejder.
5. Godkendelse af budget 2019.
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
7. Eventuelt valg af afdelingsbestyrelsesformand.
8. Valg til afdelingsbestyrelsen.
9. Valg af suppleanter.
10. Eventuelt.
Vi sender endelig dagsorden, forslag, regnskab og budget ca. 8 dage før mødet.
Har du forslag til afdelingsmødet, skal du sende det til mail: aab.tekn@salus-bolig.dk eller til kontoret, Aabenraa
Andelsboligforening, Humlehaven 4, Aabenraa. Se fristen i mødeoversigten, den grønne kolonne.
6

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm