Februar 2019 - Side 10INDKALDELSE TIL AFDELINGSMØDER
AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING
Foreløbig dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Afdelingsbestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af regnskab for 2018.
4. G
ennemgang og godkendelse af budget 2020 med redegørelse for påtænkte vedligeholdelsesarbejder.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
6. Eventuelt valg af afdelingsbestyrelsesformand.
7. Valg til afdelingsbestyrelsen.
8. Valg af suppleanter.
9. Eventuelt.
Vi sender endelig dagsorden, forslag, regnskab og budget senest otte dage før mødet.
Har du forslag til afdelingsmødet, skal du sende det på mail: aab.tekn@salus-bolig.dk eller til kontoret,
Aabenraa Andelsboligforening, Humlehaven 4, Aabenraa. Se fristen i mødeoversigten, den grønne kolonne.
Afd.
Afd. navn
Mødedato 2019
Mødelokale
Frist for
forslag
1
Rugkobbel 2-24
Fuglsang 5-15
Farversmøllevej 81-83
Rugkobbel 1-3
Onsdag den 10. april, kl. 19
Rugkobbel Aktivitetscenter,
Rugkobbel 3
27. marts
5
Farversmøllevej 1-79
Tirsdag den 9. april, kl. 19
Rugkobbel Aktivitetscenter,
Rugkobbel 3
26. marts
6
Kystvej 24-50
Torsdag den 11. april, kl. 19
Møllemærsk, Møllemærsk 24
28. marts
9
10
Tøndervej 107-137
Tøndervej 139 - 155
Mandag den 15. april, kl. 19
Hjelmgårdens festsal,
Tøndervej 133, kld.
1. april
11
Farversmøllevej 28-36
Sandved 1-24
Tirsdag den 16. april, kl. 19
Rugkobbel Aktivitetscenter,
Rugkobbel 3
2. april
Torsdag den 25. april, kl. 19.30
Rugkobbel Aktivitetscenter,
Rugkobbel 3
11. april
Torsdag den 25. april, kl. 17
Rugkobbel Aktivitetscenter,
Rugkobbel 3
11. april
Onsdag den 17 april, kl. 19
Rugkobbel Aktivitetscenter,
Rugkobbel 3
3. april
12
13
14
28
10
Hesseldam 1-36
Rønholm 1-9
Tjørnevej 1-13
Hesselkær 2-8
Sandved 9-64
Sandved 31A-39B

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm