Februar 2019 - Side 3FORMANDENS HJØRNE
FREMTIDSSIKRING AF ALMENE
BOLIGER I TØNDER KOMMUNE
Børge Rossen, formand for
Tønder Andelsboligforening, skriver:
De almene boligorganisationer i Tønder Kommune
har sammen med kommunen fået udarbejdet en
plan over, hvordan man kan forvente, at det udvikler
sig for de almene boliger i hele kommunen.
Planen er udarbejdet i forbindelse med, at Kuben
Management i Kolding har set på, hvordan det går
med udlejningen af almene boliger nu, og hvordan
man forventer, det ser ud i fremtiden i byerne rundt
i kommunen.
Tønder Kommune er præget af, at vi er blevet færre
indbyggere. Det har stabiliseret sig, men der er ikke
udsigt til, at mange vil komme hertil. En del unge
flytter væk for at få deres drømmeuddannelse, som
de ikke har muligheden for, hvis de bliver boende
hernede. Og det har ikke været mange af dem, som
er kommet tilbage, da de jo falder godt til i de byer,
de tager uddannelser i.
Det er især de små bysamfund, hvor der ligger få
almene boliger, som er udfordret i forhold til tomgang, men også i de større byer er man udfordret.
SALUS udgiver BeboerNyt til
beboerne i de otte boligorganisationer,
som SALUS betjener med alle opgaver
inden for juridiske, tekniske og
økonomiske forhold, der knytter sig
til udleje og administration.
Børge Rossen
Det skal dog siges, at i Skærbæk og Løgumkloster
mærker man ikke den tendens. Der er stort set alle
boligerne udlejet.
I Tønder mærkes det især i etageboliger, både hos os
og i Tønder Boligselskab, især på Nørremarksvej og
Lille Bargumsvej. I forbindelse med at boligforeningerne har sendt ansøgninger til renoveringer i blokkene, har Landsbyggefonden sagt, at vi skal indgå et
samarbejde om, hvordan boligerne skal fremtidssikres. Herunder, at der skal ske en sammenlægning af
de to afdelinger, vi har med etageboliger.
I TAB’s bestyrelse vil vi i fremtiden skele til oplægget,
inden vi sætter arbejder i gang. Vi er ret sikre på, at
det er retvisende i forhold til almene boliger, og vi
skal tage højde for, at tendensen med fraflytninger
fra Tønder Kommune muligvis fortsætter i det nuværende omfang.
Boligselskabet Danbo
Ejner Pustelnik
Sekretær: Sanne Hansen
Kolstrup Boligforening:
Ove Stahl Schmidt
Ansvarlig: Jimmy Povlsen
Skærbæk Boligforening:
Mathias Achner
NÆSTE NUMMER:
Indlæg til næste nummer skal sendes
senest tirsdag d. 13. marts til bladets
journalist Henriette Pilegaard
på mail pilegaard.henriette@gmail.com
Redaktionschef:
Henriettte Pilegaard
Toftlund Andels Boligforening:
Eva E. Rasmussen
Bladet kan ses på hjemmesiden tirsdag
den 9. april 2019.
REDAKTIONSUDVALG:
Sønderborg Andelsboligforening:
Frank G. Neidhardt
Grafisk opsætning og tryk:
Mohrdieck Tryk A/S, Aabenraa
Tønder Andelsboligforening:
Børge Rossen
Forsidebillede:
Hans Chr. Gabelgaard, JydskeVestkysten
Aabenraa Andelsboligforening:
Poul Jensen
3

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm