Februar 2019 - Side 4TEMA: REGERINGENS INDSATSER
FOR UDSATTE BOLIGOMRÅDER
HØJE KOLSTRUP ER IKKE LÆNGERE PÅ
REGERINGENS ”GHETTO”- LISTER
Regeringens aftale om opgør med parallelsamfund
– af nogle kaldet ”ghettoplan” – faldt på plads i slutningen af 2018. Herunder blev der fastsat nye kriterier for ”ghettoområder” og ”udsatte boligområder”.
Her blev Høje Kolstrup i Aabenraa belønnet for flere
års positiv udvikling og er ikke længere kategoriseret
som et ”udsat boligområde”. Som omtalt i BeboerNyt i april 2018 vakte det ærgrelse hos formanden
for Kolstrup Boligforening og SALUS, Ove Stahl
Schmidt, at Høje Kolstrup dengang var kommet på
en ny liste over udsatte boligområder. Nu var Høje
Kolstrup ellers netop i 2014 sluppet for at være på
”ghettolisten” – blandt andet som en konsekvens af
store renoveringsprojekter for 256 mio. kr. i området
og indsatser i en boligsocial helhedsplan, som kommunen og SALUS samarbejder om med støtte fra
Landsbyggefonden.
At Høje Kolstrup nu er sluppet helt fri af lister,
skyldes især, at flere beboere er i job. Andelen af
områdets ca. 1550 beboere, der bliver forsøget af
det offentlige, er faldet fra 45,4 i 2017 til 38,3 procent i 2018.
Afdelinger i Sønderborg stadig på listen
Tilbage i boligorganisationerne under SALUS er, at
Sønderborg Andelsboligforening stadig har Nørager
og Søstjernevej m.fl. på ”ghettolisten”, hvor de har
været i tre år. Endda opfylder områderne nu også
det tredje af fire kriterier for at komme på ”ghettolisten”, som handler om andelen af dømte efter straffeloven, våbenloven og lov om euforiserende stoffer.
I 2017 var 2,10 pct. af de godt 1300 beboere dømt,
og andelen var steget til 2,60 pct. per 1. december
2018. Grænsen i det kriterium er i øvrigt i regeringens nye aftale nedsat fra 2,20 pct. til 1,98 pct.
På kriteriet der handler om, hvor stor en andel af beboerne, der kun har folkeskolens grunduddannelse,
ligger afdelingerne i Sønderborg også højt på 76,6
pct., hvor grænsen er 60 pct.
Et kriterium, at over halvdelen af beboerne har ikkevestlig baggrund, opfyldes med 66,5 pct., mens det
sidste kriterium, at den gennemsnitlige indkomst
skal være mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige
bruttoindkomst i regionen, ikke opfyldes. Her ligger
afdelingerne på 56,7 procent.
Ligesom på Høje Kolstrup har Sønderborg Kommune
og Sønderborg Andelsboligforening (SAB) igennem
en årrække - med støtte fra Landsbyggefonden arbejdet med indsatser for at løfte beskæftigelsen,
uddannelsesniveauet og beboersammensætningen.
Men bliver områderne ved med at være på ”ghet-
I foråret 2018 inviterede formanden for Kolstrup Boligforening
og for SALUS, Ove Stahl Schmidt, den lokale folketingspolitiker
Eva Kjer Hansen (V) til en snak på Frueløkke om meningen
med regeringens såkaldte ghettoudspil. Da var Høje Kolstrup
stadig på listen over ”udsatte boligområder”.
4

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm