Februar 2019 - Side 5tolisten” i de næste to år, vil de komme ind i kategorien ”hårde ghettoområder” og dermed skal de
opfylde en række nye krav, blandt andet at andelen
af almene familieboliger skal nedbringes til højst 40
procent.
Hvordan parterne vil forholde sig til det, planlægger
redaktionen at tage op i juniudgaven af BeboerNyt.
Renoveringsprojekter reddet
Undervejs i forhandlingerne har regeringen droppet
sin oprindelige plan om at lade Landsbyggefonden
finansiere en stor del af initiativerne til at bekæmpe
parallelsamfund, herunder indsatser i skoler og børnehaver. Det ville gå ud over renoveringsprojekter i
almene boligforeninger, som ikke er på regeringens
lister. Blandt andet frygtede Tønder Andelsboligforening for et længe planlagt nedrivningsprojekt på Bargumsvej, hvor problemstillingerne er de samme som
i et ”ghettoområde”. Da antallet af beboere er under
1000, står de dog uden for ”ghetto”-kategorierne.
Samtidig ville indhugget i Landsbyggefondens midler
og mulighed for at yde tilskud i områder uden for
”ghetto-områderne” have fordyret og formentlig
udskudt tiltrængte renoveringsprojekter i andre
boligområder. Eksempelvis havde Tønder Andelsboligforening flere af sådanne projekter, som en
overgang så ud til at være i fare.
Kriterierne
Ved et ghettoområde forstås et alment boligområde med mindst 1000 beboere, hvor andelen af
indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige
lande overstiger 50 pct., og hvor mindst to af
følgende fire kriterier er opfyldt:
1. A
ndelen af beboere i alderen 18-64 år, der
er uden tilknytning til arbejdsmarked eller
uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som
gennemsnittet over de seneste to år.
2. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af
straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst tre gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over
de seneste to år.
3. A
ndelen af beboere i alderen 30-59 år, der
alene har en grunduddannelse, overstiger
60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.
4. D
en gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end
55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst
for samme gruppe i regionen.
BLOKKE PÅ BAGRUMSVEJ I TØNDER
KAN SNART RIVES NED
I Tønder Andelsboligforening venter man, at to
blokke med 22 lejligheder på Bargumsvej i Tønder
meget snart kan rives ned, og samtidig arbejdes
med sammenlægning af afdelinger.
- Planen om nedrivning er efterhånden nået rundt
ved alle instanser, og vi mangler nu kun udbud og
projektering samt den endelige godkendelse fra
ministeriet. Også Landsbyggefonden har sagt god
for det, fortæller formanden for Tønder Andelsboligforening, Børge Rossen.
Planen om nedrivning er fem år gammel, og beboerne har givet tilsagn om, at de er indstillet på at
flytte. De vil blive genhuset med flytningen betalt og
garanti for, at huslejen ikke stiger i tre år.
Formanden fortæller videre, at Landsbyggefonden samtidigt gerne vil gøre de enkelte afdelinger
stærkere i deres økonomi og gøre dem mere robuste
over for de udsving, som kan komme i form af
tomgang, og hvis der skal laves noget i afdelingen.
Derfor foreslår Landsbyggefonden en sammenlægning af alle afdelingerne med etageejendomme på
Nørremarksvej, i øjeblikket to afdelinger.
Det er to afdelinger, som hovedforeningen igennem
årene har ydet et stort tilskud til i huslejetab.
- Dette blev vi fritaget for fra Tønder Kommune
for nogle år siden, da vi havde tømt kassen, hvis vi
skulle betale huslejetab i alle afdelinger. Men vi giver
stadigvæk tilskud, når vi kan se, at der er et behov,
5

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm