Februar 2019 - Side 6Blokkene her på Bargumsvej i Tønder er nedslidte og har mange
tomme lejemål. Det er meget tæt på, at de kan blive revet ned.
kommet tilsagn om midler til at komme i gang med
renoveringen.
- Så vi forventer, at arbejdet kan gå i gang her i
2019. Der skal støbes en større sokkel, og så sættes
der en ny skalmur på husene, så bygningerne fremtidssikres, siger boligforeningens formand, Børge
Rossen.
og afdelingen ikke kan klare det helt selv, siger
Børge Rossen:
- Landsbyggefonden har faktisk sagt, at hvis den skal
give tilladelse til nedrivningen, så skal afdelingerne 9
og 14 sammenlægges til en afdeling.
Forslaget er forelagt de to afdelingsbestyrelser, og der
er åbnet en dialog, som tages op igen på ekstraordinære afdelingsmøder i marts.
Nye tage på vej i afdeling 5 i TAB
Et andet af Tønder Andelsboligforenings projekter,
som kom i fare med regeringens oprindelige finansieringsmodel for ”ghettoplanen”, var nye tage på
rækkehuse i afdeling 5. Men nu ser det ud til, at der
sker noget, fortæller formand Børge Rossen.
Først har der været fremlagt et forslag om at isolere
til kip i forbindelse med de nye tage, men det viste
sig, at det ville give en for høj husleje. Derfor har
afdelingsbestyrelsen valgt en almindelig efterisolering i forbindelse med tagudskiftningen, og det giver
en mere fornuftig huslejestigning set i forhold til den
nuværende husleje. Tagudskiftningen forventes at gå
i gang i løbet af foråret eller først på sommeren.
- Det nuværende tag stammer fra husene blev opført i 1948-49, så man må sige at tegltaget har gjort
det godt, siger boligforeningens formand, Børge
Rossen.
Renovering på Nørrevænget i Tønder
kan endelig gå i gang
På Nørrevænget i Tønder Andelsboligforenings afdeling 13 er det konstateret, at det jern, som ligger ned
mod soklen på rækkehusene, er ved at ruste væk.
Det betyder, at murene kan forskubbe sig.
Allerede i 2015 søgte andelsboligforeningen om
tilskud hos Landsbyggefonden, og nu er der endelig
6
Krise på Svinget i Bredebro er drevet over
I Bredebro på Svinget havde Tønder Andelsboligforening sidste år en hel række huse, der stod tomme.
De trænger til en grundig renovering, og formanden
for boligforeningen, Børge Rossen, frygtede, at det
aldrig ville komme i gang. Boligforeningen kan ikke
løfte det selv, og huslejen var i forvejen i den høje
ende.
Derfor har boligorganisationen bedt Landsbyggefonden om tilladelse til at sælge boligerne.
Nu er der sket nogle udbredringer, og det er kun
et enkelt af husene, som ikke er udlejet. Dermed er
udsigterne ikke længere så dystre, fortæller Børge
Rossen.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm