Februar 2019 - Side 8INDKALDELSE TIL AFDELINGSMØDER
SØNDERBORG ANDELSBOLIGFORENING
Foreløbig dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Afdelingsbestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af regnskab for 2018.
4. Forelæggelse samt godkendelse af budget 2020, herunder redegørelse for påtænkte vedligeholdelsesarbejder.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
6. Eventuelt valg af afdelingsbestyrelsesformand.
7. Valg til afdelingsbestyrelsen samt valg af suppleanter.
8. Valg af repræsentanter til SAB’s repræsentantskab/fælles antenneforening.
9. Valg af suppleanter til SAB’s repræsentantskab.
10. Orientering fra hovedbestyrelsen i SAB.
11. Eventuelt.
Vi sender endelig dagsorden, forslag, regnskab og budget senest otte dage før mødet.
Har du forslag til afdelingsmødet, skal du sende det på mail: insp@salus-bolig.dk eller til kontoret, Sønderborg
Andelsboligforening, Bygtoften 2, 6400 Sønderborg. Se fristen i mødeoversigten, den grønne kolonne.
Afd
Mødedato
Mødelokale
Frist for
forslag
1
2
3
Viben, Rylen, Hjejlen
Tjørne- Pilevænget 1-14
St. og Ll. Ringbo
Mandag den 8. april, kl. 17.00
Tirsdag den 30. april, kl. 19.00
Tirsdag den 16. april, kl. 17.00
Mødelokale 1, Bygtoften
Mødelokale 1, Bygtoften
Mødelokale 2, Bygtoften
25. marts
16. april
2. april
4
Mågen og Ternen
Tirsdag den 16. april, kl. 17.00
Mødelokale 1, Bygtoften
2. april
5
6
7
Ringgade 71 - 87
Ege,- Bøge- Granvænget
Ringgade 64-84 m.fl.
Onsdag den 10. april, kl. 19.00
Tirsdag den 30. april, kl. 17.00
Mandag den 8. april, kl. 19.00
9
Alsbo – Ringgade 186-198
Mandag den 29. april, kl. 17.00
10
11
Havretoften m.fl.
Høj- Østertoften
Torsdag den 2. maj, kl. 19.00
Torsdag den 11. april, kl. 19.00
Mødelokale 1, Bygtoften
Mødelokale 1, Bygtoften
Mødelokale 1, Bygtoften
Mødelokale.v/udlejningen,
Bygtoften
Mødelokale 1, Bygtoften
Mødelokale 1, Bygtoften
Eng.-Hasseltoften
Tirsdag den 16. april, kl. 19.00
Mødelokale 1, Bygtoften
2. april
Tirsdag den 9. april kl. 17.00
Mødelokale 2, Bygtoften
26. marts
Mandag den 8. april, kl. 17.00
Mødelokale 2, Bygtoften
25. marts
Tirsdag den 16. april, kl. 19.00
Onsdag den 10. april, kl. 17.00
Onsdag den 8. maj, kl. 19.00
Mødelokale 2, Bygtoften
Mødelokale 1, Bygtoften
Mødelokale 1, Bygtoften
2. april
27. marts
24. april
12
13
14
15
16
18
8
Afdelingsnavn
Rådmands- og
Borgmesterløkken
Rojumvej 34-36,
Rønnevænget 1A-1B-2A-2B
Kloster- Majløkken
Ørstedsgade - Bygtoften
Ryttervænget 2-36
27. marts
16. april
25. marts
15. april
17. april
28. marts

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm