Februar 2020 - Side 13nelsen. Læsning går nogenlunde, mens de skriftlige
opgaver er klaret med it-hjælpemidler og hjælp fra
netværk. I det daglige arbejde ser han det dog ikke
som nogen særlig hæmsko.
- Her er det jo mest de håndværksmæssige evner,
der skal bruges. Hvis jeg endelig skal skrive til beboerne, kan jeg lave et udkast og få hjælp i administrationen med at rette det til. Til gengæld har jeg en
god visuel og rumlig hukommelse. Når andre leder
efter et stykke værktøj, ved jeg, hvor jeg har set det
på hylden, og så er det nemt for mig at være systematisk med ting som skal følges op på bestemte
tidspunkter, siger han.
God til meget forskelligt
Arbejdet tiltaler Morten, fordi opgaverne er varierede, og det samme med uddannelsen, fordi man
bliver god til meget forskelligt.
- Vi kan jo ikke lave alt selv, men vi kan finde fejlen
og vurdere, om der skal autoriserede håndværkere
på. Hvis vi så skal tilkalde andre, kan vi beskrive fejlen præcist, så der spares tid, siger Morten, der også
lægger vægt på samarbejdet med beboerne.
- Vi skal vide, hvad der skal til for at opfylde de
ønsker, som afdelingsbestyrelsen har, og så skal vi
kunne forklare det, siger han.
Vil gerne lære mere
Selv om Morten nu er ejendomsservicetekniker, har
han ladet sig ansætte som ejendomsfunktionær.
- Der er jo omkring tre ejendomsfunktionærer for
hver ejendomsservicetekniker. Derfor bliver der lettere en jobåbning som ejendomsfunktionær, og så
vil jeg det gerne, fordi jeg brænder for det. I de daglige opgaver er de to slags medarbejdere jo også lige
gode. Men med min uddannelse har jeg fået nogle
ekstra redskaber, siger Morten og nævner som eksempel, at han har taget bevis, så han kan føre tilsyn
med ABA - automatiske brandalarmsystemer - som
findes på plejehjemmet. Det kunne også være sådan
noget som centralvarmestyring.
Morten lægger ikke skjul på, at han også har appetit
på at lære mere, hvis det kan give adgang til stillinger som synsmand, områdeleder eller ejendomsinspektør. På den måde ser han sin uddannelse som et
springbræt.
- Jeg kan godt lide udfordringer, og jeg slår til, hvis
der er muligheder, siger han.
UDDANNELSEN TIL
EJENDOMSSERVICETEKNIKER
- Er opbygget af et grundforløb og
et hovedforløb
-G
rundforløbet varer mellem 20 og 40 uger,
afhængigt af, om man kommer direkte fra
folkeskolen eller ej
-H
ovedforløbet varer 2 år og 9 måneder og
veksler mellem, at man er på skole og i lære i
en virksomhed
-M
an kan tage grundforløbet i Vejle eller
Odense, mens hovedforløbet kun kan tages i
Odense
- I løbet af uddannelsen snuser man til stort
set alle de klassiske håndværksfag – vvs’er,
tømrer, elektriker, maler og murer. Man skal
kunne lidt af hvert og vurdere, hvornår
man selv kan klare opgaven og hvornår en
specialist skal tilkaldes
-M
an lærer også, hvordan man skal give information og vejledning til beboere og kolleger
Mere information kan findes på Syddansk
Erhvervsskoles hjemmeside: sde.dk
13

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm