Februar 2020 - Side 14INDKALDELSE TIL AFDELINGSMØDER
AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING
Foreløbig dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Afdelingsbestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab for 2019
4. Gennemgang og godkendelse af budget 2021 med redegørelse for påtænkte vedligeholdelsesarbejder
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Valg til afdelingsbestyrelsen
7. Valg af suppleanter
8. Eventuelt
Vi sender endelig dagsorden, forslag, regnskab og budget senest otte dage før mødet.
Har du forslag til afdelingsmødet, skal du sende det på mail: aab.tekn@salus-bolig.dk eller til kontoret,
Aabenraa Andelsboligforening, Humlehaven 4, Aabenraa.
Se fristen i mødeoversigten, den grønne kolonne.
Mødelokale
Frist for
forslag
1
Rugkobbel 2-24
Fuglsang 5-15
Mandag den 20. april, kl. 19
Farversmøllevej 81-83
Rugkobbel 1-3
Rugkobbel Aktivitetscenter,
Rugkobbel 3
6. april
5
Farversmøllevej 1-79
Torsdag den 16. april, kl. 19
Rugkobbel Aktivitetscenter,
Rugkobbel 3
2. april
6
Kystvej 24-50
Tirsdag den 21. april, kl. 19
Møllemærsk, Møllemærsk 24
7. april
9
10
Tøndervej 107-137
Tøndervej 139 - 155
Torsdag den 23. april kl. 19
Hjelmgårdens festsal,
Tøndervej 133, kld.
9. april
11
Farversmøllevej 28-36
Mandag den 27. april, kl. 19
Sandved 1-24
12
Hesseldam 1-36
Mandag den 4. maj, kl. 19.30
13
Rønholm 1-9
Tjørnevej 1-13
Hesselkær 2-8
Mandag den 4. maj, kl. 17
Rugkobbel Aktivitetscenter,
Rugkobbel 3
20. april
14
28
Sandved 9-64
Sandved 31A-39B
Tirsdag den 28 april, kl. 19
Rugkobbel Aktivitetscenter,
Rugkobbel 3
14. april
15
Petersborg 29-55
Onsdag den 29. april, kl. 19
Guldbjergparkens Festsal,
Præsteskoven 2
15. april
Afd. Afd. navn
14
Mødedato
Rugkobbel Aktivitetscenter,
Rugkobbel 3
Rugkobbel Aktivitetscenter,
Rugkobbel 3
13. april
20. april

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm