Februar 2020 - Side 16INDKALDELSE TIL AFDELINGSMØDER
SØNDERBORG ANDELSBOLIGFORENING
Foreløbig dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Afdelingsbestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab for 2019
4. Forelæggelse samt godkendelse af budget 2021
5. Redegørelse af påtænkte vedligeholdelsesarbejder til godkendelse
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag
7. Eventuelt valg af afdelingsbestyrelsesformand
8. Valg til afdelingsbestyrelsen samt valg af suppleanter
9. Valg af repræsentanter til SAB’s repræsentantskab/fælles antenneforening
10. Valg af suppleanter til SAB’s repræsentantskab
11. Orientering fra hovedbestyrelsen i SAB
12. Eventuelt
Vi sender endelig dagsorden, forslag, regnskab og budget senest otte dage før mødet.
Har du forslag til afdelingsmødet, skal du sende det til mail: insp@salus-bolig.dk eller til kontoret, Sønderborg
Andelsboligforening, Bygtoften 2, 6400 Sønderborg. Se fristen i mødeoversigten, den grønne kolonne.
Afd Afdelingsnavn
1
2
3
Mødelokale
Frist for
forslag
Torsdag den 23. april, kl. 16.30 Mødelokale 1, Bygtoften
Torsdag den 23. april, kl. 19.00 Mødelokale 1, Bygtoften
9. april
9. april
Torsdag den 16. april, kl. 16.30 Mødelokale 2, Bygtoften
2. april
4
Mågen og Ternen
Mandag den 4. maj , kl. 16.30
Mødelokale 1, Bygtoften
20. april
5
Ringgade 71 – 87
Ege- Bøge- Gran- Rønnevænget
Ringgade 64-84
Alsbo – Ringgade 186-198
Havretoften, Rugtoften, Ørstedsgade, Porsgrunngade
Høj- Østertoften
Engtoften, Østertoften,
Hasseltoften
Rådmands- og Borgmesterløkken
Rojumvej 34-36
Rønnevænget 1A-1B-2A-2B
Onsdag den 15. april, kl. 19.00
Mødelokale 1, Bygtoften
1. april
Mandag den 27. april, kl. 16.30 Mødelokale 1, Bygtoften
13. april
Tirsdag den 14. april, kl. 19.00 Mødelokale 1, Bygtoften
Torsdag den 23. april, kl. 16.30 Mødelokale 2, Bygtoften
31. marts
9. april
Mandag den 20. april, kl. 19.00 Mødelokale 1, Bygtoften
6. april
Onsdag den 22. april, kl. 19.00
Mødelokale 1, Bygtoften
8. april
Torsdag den 23. april, kl. 19.00 Mødelokale 1, Bygtoften
9. april
Tirsdag den 28. april, kl. 16.30
Mødelokale 2, Bygtoften
14. april
Torsdag den 30. april, kl. 19.00 Mødelokale 2, Bygtoften
16. april
6
7
9
10
11
12
13
14
16
Viben, Rylen, Hjejlen
Tjørne- Pilevænget 1-14
Ringgade, Rojumvej og
Goethesgade
Mødedato

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm