Februar 2020 - Side 18INDKALDELSE TIL AFDELINGSMØDER
TOFTLUND ANDELS BOLIGFORENING
Toftlund
Andels
Boligforening
Foreløbig dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde samt godkendelse af afdelingens driftsbudget
for det kommende år
3. Behandling af eventuelt indkomne forslag
4. Eventuelt valg af afdelingsbestyrelsesformand
5. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Eventuelt
Vi sender endelig dagsorden, forslag, regnskab og budget senest otte dage før mødet.
Har du forslag til afdelingsmødet, skal du sende det til mail: info@toftlundab.dk eller til kontoret, Toftlund
Andels Boligforening, Nørremarksvej 18A, 6270 Tønder. Se fristen i mødeoversigten, den grønne kolonne.
Afd. Afd. navn
18
Mødedato
Mødelokale
Frist for
forslag
1
Nyboder, Timmelsvang, Præstevænget
Bakken, Grønningen, Høllevang,
Damparken
Tirsdag den 14. april
kl. 17.00
Frosch’ Hotel,
Søndergade 15
31. marts
4
Elmevej, Søndergade
Torsdag den 16. april
kl. 17.00
Beboerlokalet,
Elmevej 24-26
2. april
7
Skovbrynet, Birkevænget, Skovmosen
og Hovedgaden, Højvang
Torsdag den 16. april
kl. 19.30
Agerskov Kro,
Hovedgaden 3
2. april
8
Damparken, Solvej, Møllevang,
Jægerskoven
Tirsdag den 14. april
kl. 19.00
Kontoret,
Søndergade 13 st. tv.
31. marts

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm