Februar 2020 - Side 19INDKALDELSE TIL AFDELINGSMØDER
kærbæk
S
oligforening
SKÆRBÆK BOLIGFORENING B
SKÆRBÆK BOLIGFORENIN
Storegade 34, 6780 Skærbæk
Foreløbig dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde samt godkendelse af afdelingens driftsbudget for
det kommende år
3. Behandling af eventuelt indkomne forslag
4. Eventuelt valg af afdelingsbestyrelsesformand
5. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Eventuelt
Vi sender endelig dagsorden, forslag, regnskab og budget senest otte dage før mødet.
Har du forslag til afdelingsmødet, skal du sende det til mail: tonder@salus-bolig.dk eller til kontoret, Skærbæk
Boligforening, Nørremarksvej 18A, 6270 Tønder. Se fristen i mødeoversigten, den grønne kolonne.
Afd. Afdelingsnavn
Mødedato
Mødelokale
Frist for
forslag
1
Skolegade, Søndergade,
Lærkevej, Toften
Tirsdag den 14. april,
kl. 19.00
Skærbæk Fritidscenter,
Søndergade 46
31. marts
5
Krofennen,
Skærbækgaardsvej
Torsdag den 16. april,
kl. 19.00
Skærbæk Fritidscenter,
Søndergade 46
2. april
9
Gesingparken, Bjergtoften
Tirsdag den 14. april,
kl. 17.00
Skærbæk Fritidscenter,
Søndergade 46
31. marts
13
Nørbyhus, Trælasten,
Æblehaven
Torsdag den 16. april,
kl. 17.00
Skærbæk Fritidscenter,
Søndergade 46
2. april
19
Mellemgade, Melbyparken,
Mosbølparken
Tirsdag den 21. april,
kl. 10.00
4500.indd 1
Plejecenter Mosbølparken,
Genvejen 25
7. april
19

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm