Februar 2020 - Side 2FORMANDENS HJØRNE
25 ÅR MED BEBOERRÅDGIVER I
VORES STORE BOLIGOMRÅDER
Vivian Engelbredt, formand for Sønderborg
Andelsboligforening, skriver:
Vi kunne i januar fejre, at Anne-Marie Wolff har
været beboerrådgiver i Sønderborgs store boligområder i 25 år.
­
Da jeg jo kun har været aktiv i Sønderborg Andelsboligforenings hovedbestyrelse i ca. 23 år, fulgte jeg
kun hendes ansættelse fra repræsentantskabet. Jeg
husker, at det var nye tanker, dette at ansætte en
beboerrådgiver.
Efter jeg kom i hovedbestyrelsen, havde vi de efterfølgende år sagen oppe flere gange, og der gik
mange år, før hun blev fastansat, nemlig i 2011. En
meget lang prøvetid på 16 år, som hun heldigvis
fandt sig i, men som også vidnede om usikkerheden,
om det her var noget midlertidigt.
Jeg husker tydeligt alle diskussionerne, både i hovedbestyrelsen og i repræsentantskabet. Mange syntes,
det var en god idé med en beboerrådgiver, men så
skulle de afdelinger, der fik glæde af hende, også
selv betale, og andre snakke gik på, at det skulle
være fællesskabet der betalte.
Vivian Engelbredt
Et faktum er, at hvis det går skidt i én afdeling i SAB,
så smitter det altid af på resten af SAB, og det var
hovedbestyrelsen meget bevidst om.
Men hvorfor ville vi ansætte en beboerrådgiver? Det
var allerede dengang begyndt at være tydeligt, at
der var flere svage beboere i de store afdelinger, end
i resten af SAB. Vi havde også fået en del flygtninge,
som vidste meget lidt om, hvordan det var at bo
i Danmark. Af forskellige årsager havde vi fået en
skæv fordeling, og der var brug for rådgivning og
hjælp til beboerne i de områder. Måske kun i nogle
år – troede vi. Det viste sig så med årene, at det
behov bare steg og steg.
De første tiltag blev så i 1994-98. Vi ansatte en
beboerrådgiver. Beboerrådgiverens løn og midler til
aktiviteter kom fra mange forskellige steder. Socialministeriet, Landsbyggefonden, Sønderborg Kommune, hovedforeningen og afd. 24 og 35.
INDSTIL DIN GODE NABO!
Et fast indslag i BeboerNyt er ”Vores Nabo”. Det udgår dog denne gang. Men som beboer kan du stadig
indstille din nabo til ”Vores Nabo”. Det behøver ikke at være naboen lige ved siden af. Det kan være en i
samme afdeling. Både indstilleren og naboen modtager en flot buket blomster fra SALUS
Send din indstilling på mail til bladets journalist: pilegaard.henriette@gmail.com
2

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm