Februar 2020 - Side 3Den næste fireårige periode 1999-2002, blev bevillingerne nedsat, så hovedforeningen måtte spæde
mere til, og i 2002 blev loven ændret, og Landsbyggefonden, kommunen og SAB overtog bevillingerne.
Dette varede indtil 2008. Indtil da dækkede bevillingerne kun vores beboerrådgiver og lidt aktiviteter.
Fra 2008 og frem til nu er indsatsen så med på
finansloven og kaldes nu en boligsocial helhedsplan,
hvor vi tidligere kaldte det Sundhed & Trivsel. Der
kommer nu bevillinger med mange flere penge fra
Landsbyggefonden og kommunen. SAB bidrager
stadig med en mindre del. Samtidig begyndte vi at
samarbejde meget mere med kommunen.
Her, mange år efter, er jeg stolt over, at vi i SAB så
hurtigt indså, at det var nødvendigt med en ekstra
indsats for at få området til at fungere godt. Jeg
synes også, at det er lykkedes, på trods af at vi
måske står til at blive udnævnt til en hård ghetto. Vi
håber selvfølgelig, at vi slipper for det stempel, så vi
selv kan bestemme, hvordan vi vil fremtidssikre vores
boligområder.
BEBOERNYT: NU I POSTKASSEN FIRE GANGE ÅRLIGT
Fra udgivelsen af dette BeboerNyt udkommer bladet fire gange
om året i stedet for seks gange om året.
Til gengæld bliver de alle fire gange trykt og uddelt til
boligerne under SALUS. Tidligere blev det kun trykt to af de
seks gange, og så udkom det elektronisk de fire øvrige gange.
SALUS’ bestyrelse har truffet beslutningen efter indstilling fra
redaktionsudvalget, hvor der er enighed om, at bladet er mere
læst, når det udkommer på tryk.
I øvrigt er man som beboer velkommen til at melde ind med
ideer til historier i BeboerNyt.
Det kan ske via redaktionsudvalgsmedlemmet i ens boligorganisation.
Se navnene her i kolofonen.
Det kan også ske direkte til redaktionen. Her findes mailadressen
også altid i kolofonen.
SALUS udgiver BeboerNyt til
beboerne i de otte boligorganisationer,
som SALUS betjener med alle opgaver
inden for juridiske, tekniske og
økonomiske forhold, der knytter sig
til udleje og administration.
Boligselskabet Danbo:
Karsten Nielsen
Skærbæk Boligforening:
Aase Hansen
Kolstrup Boligforening:
Ove Stahl Schmidt
Sekretær: Sanne Hansen
Ansvarlig: Toke Arndal
Toftlund Andels Boligforening:
Mona M. Eriksen
Redaktionschef:
Henriettte Pilegaard
Sønderborg Andelsboligforening:
Frank G. Neidhardt
REDAKTIONSUDVALG:
Tønder Andelsboligforening:
Børge Rossen
Aabenraa Andelsboligforening:
Else Bonde
Gråsten Andelsboligforening:
Niels Christiansen
NÆSTE NUMMER:
Indlæg til næste nummer skal sendes
senest mandag d. 18. maj til bladets
journalist, Henriette Pilegaard
på mail pilegaard.henriette@gmail.com
Bladet udkommer
fredag d. 12. juni 2020.
Grafisk opsætning og tryk:
Mohrdieck Tryk A/S, Aabenraa
3

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm