Februar 2020 - Side 4BEBOERRÅDGIVER I 25 ÅR:
JO, DER ER BRUG FOR EN
LANGSIGTET INDSATS
Anne-Marie Wolff har været beboerrådgiver i Sønderborg Andelsboligforening i 25 år,
men der skulle gå 16 år, før hun blev fastansat.
- Det er vigtigt, at vi anerkender de ting, som beboerne kan. Og anerkender, at de som udgangspunkt
gerne vil. Der er bare mange, som har udfordringer
og har brug for en ekstra hånd. Man skal ikke bare
tænke, at de ikke gider, eller at de er ude på at snyde systemet. Vi skal sikre, at de får lige muligheder.
Anne-Marie Wolff har talt, og hun er her inde i
kernen i den opgave, hun i januar kunne fejre, at
hun har varetaget i 25 år i afdelinger i Sønderborg
Andelsboligforening
Først hed stillingen beboerrådgiver – nu hedder
den boligsocial koordinator. Anne-Marie Wolff, der
havde en baggrund som pædagogmedhjælper,
plejer og medarbejder i flygtningeprojekter, fik jobbet, da SAB i 1994 - lige som mange andre boligforeninger landet over - havde benyttet sig af en
ny mulighed fra Socialministeriet for at søge tilskud
i Landsbyggefonden til at lønne beboerrådgivere,
der kunne understøtte sociale aktiviteter i udsatte
boligområder. SAB havde besluttet, at de berørte
afdelinger tilsammen skulle afsætte 50.000 kr. årligt
til aktiviteter.
Enmandshær i mange år
Anne-Marie Wolff tiltrådte 1. januar 1995 og skulle
arbejde i afdeling 35 og 24: Nørager og det, der
dengang hed Kærhaven og nu hedder Søstjernevej,
Søgræsvej, Konkylievej og Koralvej.
Da boligblokkene blev opført i 60’erne og begyndelsen af 70’erne blev de regnet som attraktive boliger,
og mange familier flyttede ind. Der opstod naturligt
fælles beboeraktiviteter som klubber og fastelavnsfester. Efterhånden blev beboersammensætningen
4
mere blandet, og fællesskabet smuldrede. En del
børnerige flygtninge- og indvandrerfamilier rykkede ind, for gennemstrømningen var oppe på 25
procent, og der var kort ventetid til store lejligheder.
Sådan var det mange steder i landet. Men mens der
de fleste steder blev ansat flere beboerrådgivere,
var Anne-Marie Wolff i mange år en enmandshær.
I 1997 var der snak i kommunen om at tilknytte en
socialrådgiver, men det blev ved snakken - pengene
blev ikke fundet.
Samtidig skulle der sendes ansøgning om bevillinger
for fire år ad gangen, så Anne-Marie Wolff kendte
ikke sin fremtid.
- Jeg havde på ingen måde regnet med, at jeg ville
komme til holde 25-års jubilæum, griner hun.
Turbulens undervejs
Faktisk skulle der gå 16 år, inden Anne-Marie Wolff
blev fastansat, og undervejs var der turbulens. For
eksempel, da den nytiltrådte borgerlige regering i
2002 pludselig fjernede tilskuddet på 60 procent af
beboerrådgivernes løn. Det skete 1. april og med
tilbagevirkende kraft. Boligforeningen måtte i gang
med at finde en løsning, så Anne-Marie Wolff kunne
arbejde videre. Landsbyggefonden trådte til og dækkede hele lønudgiften året ud, og fra 2003 blev der
indført en ny model, så Landsbyggefonden dækkede
en tredjedel af udgiften, kommunen en tredjedel og
boligforeningen en tredjedel. I den forbindelse kom
boligområderne Stenbjergparken og Kløver/Hvedemarken også med i ordningen, mens Nørager i en
kort overgang trådte ud, og Anne-Marie Wolff skulle
nu arbejde med basis i boligforeningens hovedkontor i stedet for i Nørager.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm