Februar 2020 - Side 6en fra kommunens skoleforvaltning ansøgte AnneMarie Wolff om at etablere et værested, Fristedet.
Kommunen bevilgede pengene, så der også kunne
indsættes en lille pavillonbygning, og Fristedet åbnede på Konkylievej i 2000. Det er et gratis tilbud til
de 9-14-årige – alderen, hvor de ikke længere går i
SFO. Kommunens skoleforvaltning så, at det virkede,
så der blev i 2002 oprettet et tilsvarende værested,
Kuben, i Stenbjergparken.
Anne-Marie Wolff husker, at det gav modstand
i afdelingen.
- Men så blev afdelingsbestyrelsen inviteret op for at
se Fristedet og møde medarbejderne. Og de så, at
det var med til at holde hærværk og graffiti væk, og
at det var en gave til området, siger hun og påpeger,
at det er eksempel på, at kommunen skal huske at
involvere beboerne, når den vil ind med et tilbud.
I 2008 blev værestedet Ungebasen åbnet i Kløvermarken/Hvedemarken, og i dag er de tre væresteder
tæt koblet sammen. De har åbent flere gange om
ugen og ledes af en skolefritidspædagog, der også
er leder af ungdomsklubben.
Kommunen med for alvor
I 2008 skete en afgørende udvikling i den boligsociale indsats, da den første store helhedsplan i
samarbejde mellem Landsbyggefonden, kommunen
og boligforeningen trådte i kraft. Det betød, at
kommunen indsatte en projektleder og flere medarbejdere, der blev samlet i et team med Anne-Marie
Wolff som medlem. Dermed begyndte arbejdet med
fireårige indsatsområder, hvor man bliver holdt op
på nogle mål. Ifølge Anne-Marie Wolff var det først
her, at kommunen for alvor gik ind i opgaven.
- I dag er det en fælles holdning, at almene boligorganisationer også har andre opgaver end at udleje
boliger, og det giver mening, at boligorganisationen
tager en del af opgaven. Men kommunen skal også
løfte, og den er hovedansvarlig, når det handler om
sociale udfordringer og arbejdsmarkedsproblematikker. Så kan boligorganisationen være med til at
bane vejen, siger hun.
Mødte selv en mur
Omkring den tid, da arbejdet med den første store
helhedsplan, Sundhed og Trivsel, gik i gang, mødte
Anne-Marie Wolff dog også personligt en mur og
måtte sygemeldes i en periode.
6
- Det lærte mig, at man ikke skal forsøge at favne
det hele. Man skal ikke sige ja til alt. Hvis man siger
nej, siger man ikke bare nej, men ja til noget andet,
siger Anne-Marie Wolff, som understreger, at hun
er rigtig glad for at være i teamet i Netværkssekretariatet.
Fra 2013 fik Netværkssekretariatet plads på Ringbakken, og Anne-Marie arbejder her fire dage om ugen
og den femte dag i Sønderborg Andelsboligforenings hovedkontor på Bygtoften.
- Det er en god kombination. Jeg er helt og holdent
en del af boligforeningen, men jeg har min daglige
gang i projektgruppen, siger Anne-Marie.
Igangsat naboambassadører
I de senere år har det været en milepæl, da Multihuset i Stenbjergparken endelig kunne åbnes i 2017.
Huset, der er tegnet af den verdensberømte danske
arkitekt Henning Larsen, var mange år undervejs.
Ideen om huset opstod i 2006.
Undervejs har det i en årrække været en stor succes
at samle børn og unge i sommerhalvåret omkring
GAME-aktiviteter med gadefodbold og -dans.
Her er trænerne andre unge, som bliver uddannet til
playmakere og lærer om konflikthåndtering og gode
sociale spilleregler for børnene.
I den nuværende helhedsplan, ”Boligområder i
balance – tættere på”, har Anne-Marie blandt andet
arbejdet med et koncept for naboambassadører – et
netværk af beboere som med et kursus klædes på til
at byde nye naboer velkommen. Og det er nu besluttet, at konceptet skal udbredes til andre afdelinger i
SAB og SALUS.
Samtidig er Anne Marie Wolff med i planlægningen
til ansøgningen om den næste helhedsplan, der skal
afløse den nuværende, som udløber i sommeren
2021. Her afventer man blandt andet det næste
boligforlig, som skal indgås i Folketinget i foråret.
”Hård ghettoliste” kalder på handling
Lige nu er det en særlig udfordring, at boligområderne Nørager og Søstjernevej m.fl. har udsigt
til at komme på den såkaldte ”hårde ghettoliste”
fra 2021, og en særlig arbejdsgruppe i kommunen
arbejder med løsninger. Her er også det politiske
niveau involveret, og ifølge Anne-Marie Wolff er det
et wake up-call for nogle.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm