Februar 2020 - Side 9i Aabenraa Andelsboligforening og
Jesper Hansen ordner selv et stoppet
ansvarlig for boligforeningens to ejenafløb for en beboer på Hjelmrode.
domsserviceteknikerelever.
Sammen med en ansvarlig i områdekontoret bliver der lagt en plan for
uddannelsen, så eleven kommer med rundt
i forskellige afdelinger og prøver alle typer af
opgaver.
Uddannelse tilpasses baggrund
Uddannelsen veksler mellem praktik
og skoleophold på Syddansk Erhvervsskole
i Odense. Til maj skal Jesper igen på skole
i seks uger, og så bor han på et kollegium.
Han skal også til at lave en projektopgave om
udearealer, hvor han skal tegne et område op
i målestoksforhold og beskrive planterne for at
lave en plejeplan. Den opgave skal han bestå
for at komme videre til det andet ud af fire hovedforløb i uddannelsen, som sammenlagt
vil tage godt tre år.
Normalt tager uddannelsen lidt over tre år et
halvt år, men Jesper kunne skippe noget af
grundforløbet, fordi han allerede havde en del
af en tømreruddannelse.
I teamet på Tøndervej har ejendomsfunktionærerne meget forskellige baggrunde. Kun et fåtal
har uddannelsen til ejendomsservicetekniker, men
nogle tager den som efteruddannelse. Det gælder
for eksempel Benny Petersen, der oprindeligt var
automekaniker og også er brandmand.
Klarer opgaver selv
Efter spisepausen går Jesper op mod Hjelmrode,
hvor han skal ordne et afløb. Inden bliver han instrueret af områdelederen, Harry Asmussen, om at
bruge handsker og beskyttelsesbriller. På vejen møder han Søren Laursen på en minitraktor. Det er den
kollega, Jesper følger i denne uge, men opgaven
med afløbet får eleven lov at klare selv.
Jesper er nu halvvejs i sin uddannelse og har ikke
fortrudt. Men hvad kan han bedst tænke sig at
arbejde med som færdiguddannet? Som ejendomsservicetekniker kan der være job mange forskellige
steder, også ved offentlige institutioner og i
større virksomheder.
- Hvis jeg kan få arbejde med almene boliger ligesom her, vil jeg rigtigt gerne det, forsikrer han.
9

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm