Juni 2017 - Side 11Sønderborg Andelsboligforening har en bygning på
Bygtoften, som tidligere er blevet brugt til festlokale,
kontor for ejendomsfunktionærer og senest til
fjernarkiv.
- Den kigger vi på, om der kan laves gæsteværelser
til hele SAB, oplyste formanden for SAB, Vivian Engelbredt i sin beretning på repræsentantskabsmødet.
- Vi er ofte blevet spurgt om der findes gæsteværelser i
foreningen, der kan lejes af alle. Det er selvfølgelig mest
rækkehusbeboere, der ikke som etagebyggerierne
har mulighed for at have gæsteværelser i kælderen.
Men vi vil gerne for alle indrette nye gæsteværelser.
Det er jo rigtig rart at kunne leje et billigt værelse
til børn, familie og andre der kommer på besøg,
bemærkede formanden.
SmartInCity
SAB er også stærkt involveret i bæredygtighed. 25
forsøgsfamilier i Sønderborg har meldt sig selv til at
lære noget mere om at spare energi. De 25 familier
har deltaget i nogle kurser og besigtigelsestur.
- Jeg deltager i et bredt sammensat udvalg, der skal
rådgive Project Zero om den virkelige verden. Forsøget
skal munde ud i generelle anbefalinger. I afdeling 22
er et forsøgsprojekt i gang med EU-tilskud til solceller.
Der er udarbejdet et projekt til ca.10. mill. som går ud
på at huslejen ikke stiger, da el-besparelsen bruges til
at afdrage lånet med. Når lånet er betalt efter ca.14
år, tilfalder hele besparelsen afdelingen, sagde Vivian
Engelbredt.
Stor forskel på huslejen
Af den skriftlige beretning fremgår, at beboerne i afdeling 10, Havretoften, Rugtoften m.m. med 67 lejemål, sidder billigst i husleje af alle i SAB. De betaler
517 kr. pr. kvm. Dyrest er det at bo i afdeling 33,
Jørgensgård, hvor de 152 lejemål betaler en husleje
pr. kvm. på 1.082 kr., men det afskrækker ikke. Alt
er udlejet i Jørgensgård efter moderniseringen og nybyggeriet. I alt har SAB 3.225 boliger som betaler lidt
over 170 mio. kr. i husleje i år. I ren lejeindtægt blev
der sidste år indbetalt omkring 165 mio. kroner, hvilket svarer til en generel stigning på ca. 3% i forhold
til 2015.
alle i SAB
Vivian
Engelbredt
aflagde
beretningen.
Ønsker flygtningene bedre fordelt
SAB har arbejdet på at få flygtninge bedre fordelt i
alle boligforeninger i samarbejde med kommunen og
de andre foreninger i Sønderborg Kommune. Det har
vist sig, at SAB har mange flere flygtninge boende
end de andre foreninger. Alle har reageret positivt,
men det er endnu ikke helt lykkes at få kommunen
med på ændringer, men vi fortsætter arbejdet i 2017.
Færre fraflytninger
I 2016 har foreningen modtaget 471 opsigelser. Det
er et fald på 11 i forhold til 2015. Foreningen har i
2016 ophævet 22 lejemål, fordi lejeren ikke har betalt huslejen eller har overtrådt ordensreglerne. Tomme boliger har i 2016 medført et samlet lejetab på
939.237 kr.
Forsøger at undgå udsættelser
22 gange sidste år blev en lejer sat ud, fordi huslejen
ikke var betalt. Fem gange var det nødvendigt at anmode om fogedens medvirken. SAB fremhæver det
gode samarbejde med Sønderborg Kommune for at
forebygge ophævelser i forhold til de udsættelsestruede beboere. Der er, i forhold til det nye kontanthjælpsloft, en nervøsitet for, at endnu flere risikerer
at blive sat ud af deres bolig i 2017. De fleste betaler
huslejen til tiden. Restanceprocenten er nede på omkring 0,04 procent.
SØNDERBORG ANDELSBOLIGFORENING
Nye gæstelejligheder til
110 deltog i repræsentantskabsmødet, hvor
vivian Engelbredt blev genvalgt som formand
Blandt syv kandidater til to poster i bestyrelsen valgtes Jan Thiessen med 55 stemmer og Nina Teckemeier
med 48 stemmer. Der var genvalg af delegerede til
kredsmøder, nemlig Henning Bjerring afd. 71. Robert
Becker afd.6. Else Thiessen afd. 10. Og Kasper Vilhelmsen afd. 24.
11

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm