Juni 2017 - Side 12KOLSTRUP BOLIGFORENING
Indkaldelse til afdelingsmøder
i Kolstrup Boligforening
Foreløbig dagsorden
1.
Valg af dirigent.
2.
Afdelingsbestyrelsen’s beretning.
3.
Forelæggelse af regnskab for 2016.
4.
Gennemgang af budget 2018 med redegørelse for påtænkte
vedligeholdelsesarbejder, til godkendelse.
5.
Behandling af eventuelt indkomne forslag.
6.
Eventuel valg af afdelingsbestyrelsesformand.
7.
Valg til afdelingsbestyrelsen.
8.
Valg af suppleanter.
9.
Eventuelt.
Endelig dagsorden, eventuelle forslag, regnskab og budget vil blive fremsendt ca. 8 dage før mødet.
Forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmødet, skal være fremsendt til Kolstrup Boligforening,
Humlehaven 4, Aabenraa eller på e-mail: aab.tekn@salus-bolig.dk senest den dato, der er anført i oversigten
over mødedatoer her i bladet.
Mødekalender:
Afdeling
1
6
8
9
11
19
20
24
2
3
12
12
Dag
Afd. 1 - Løgumklostervej 15-29
Afd. 6 - Jernbanegade 27-37, 39-43
Afd. 8 - Jernbanegade 19-25
Afd. 9 - Borgmester Finks Gade 9-15
- Borgmester Finks Gade 10-18
Afd. 11 - Blegen 8-16
Tirsdag
Afd. 19 - Højgade 4-24
Afd. 20 - Persillegade 8
Callesensgade 28-30
Forstallé 10
Afd. 24 - Skolevænget 19
Afd. 2 - Blegen 3-37
Afd. 3 - Løgumklostervej 31-43
Onsdag
Toften 20-22
Afd. 12 - Petersborg 1-27
Mødedato
kl.
Mødelokale
Sidste
frist forslag
19.09.2017
17.00
Folkehjem, Haderslevvej 7
05.09.
30.08.2017
17.00
Folkehjem, Haderslevvej 7
16.08.
4
Lindsnakkevej 41-89
Onsdag
20.09.2017
18.00
13
Præsteskoven 1-109
Torsdag
07.09.2017
19.00
Deutsche Ruderverein,
Strandvej 1
Guldbjerparkens Festsal,
Præsteskoven 2
06.09.
24.08.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm